header-vervolg-02.jpg

Joop Blaauw blikt terug en kijkt vooruit

Joop Blaauw - voorzitter RGS, oud-bestuurder LHOV  en Huisartsopleiding Nederland-

 

In 2007 werd Huisartsopleiding Nederland opgericht en daarna was er nog maar één huisartsopleiding in Nederland met, zeg maar, acht filialen. De opleiders en de hoofden van de instituten vormden samen het bestuur. Er was een stevig robbertje vechten en onderhandelen aan vooraf gegaan, maar uiteindelijk bedachten de LHOV en de hoofden dit model. De acht hoofden en vijftienhonderd opleiders zijn binnen Huisartsopleiding Nederland gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de opleiding van de Nederlandse huisarts. Een goed doordacht, stevig model, dat nog steeds prima werkt. 

 

Resultaten

Namens de LHOV mocht ik deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur van Huisartsopleiding Nederland. Eerst als vicevoorzitter en na enkele jaren als voorzitter. Wat je noemt een mooie uitdaging! Dankzij de inzet van de LHOV en de hoofden zijn veel zaken tot stand gebracht.

 

Denk bijvoorbeeld aan het prachtig kwaliteitsmeetsysteem, GEAR, waarop vele medische vervolgopleidingen jaloers zijn.  De selectie van aios is gecentraliseerd. Net zoals het toewijzing van opleidingsplaatsen. Verder is er een hooggewaardeerde en meerdaagse centrale cursus voor spoedzorg, de STAR(t)class, die ook voor opleiders toegankelijk is.

Voor de tweedaagse chronische zorg komen de aios naar het gebouw van Huisartsopleiding Nederland.  Beginnende docenten van de huisartsopleiding, opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten bezoeken Huisartsopleiding Nederland voor de LED-basisopleiding.

Daarnaast zijn opleidingsplannen en scholings- en toetsplannen nu uniform en worden op hun samenhang gecontroleerd.

Er bestaat uniformering van toetsinstrumenten en academisering en onderzoek wordt afgestemd met de hoogleraren Huisartsgeneeskunde.
De LHOV heeft er ook voor gezorgd dat er een eind komt aan het ongebreideld ‘stapelen’ van eisen die aan huisartsopleiders gesteld worden; voor de accreditering mogen nu ook andere certificeerders dan NPA gecontracteerd worden! 

Dit is slechts een kleine greep uit de resultaten die geboekt zijn, maar geeft wel mooi de slagkracht weer.

 

Uitdaging voor de toekomst

Terugkijkend op mijn jaren als bestuurder bij LHOV en Huisartsopleiding Nederland ben ik heel tevreden en ook trots. Maar klaar is het niet!

Zo moet de verbeterde vergoeding van de opleiders hoognodig met de SBOH overeen gekomen worden. Opleiden moet een belangrijk onderwerp op het komend NHG-congres zijn. Academisering moet bijdragen aan de kwaliteit van de opleiding, maar is geen doel op zich. Opleiders hebben hun medeverantwoordelijkheid voor de opleiding uitgesproken en worden nu uitgedaagd hun aandeel aan het functioneren van de instituten te leveren. 

 

Kortom, er blijven vele mooie taken over. Ik weet dat de LHOV haar grote inzet zal blijven geven aan de verdere ontwikkeling van de huisartsopleiding samen met de instituutshoofden. 'Onze' huisartsopleiding is namelijk het fundament voor de hoge kwaliteit van de Nederlandse huisarts.

Competente huisartsen met zelfvertrouwen opleiden om ook in de toekomst een belangrijk aandeel in onze gezondheidszorg te kunnen blijven leveren, dat is het doel!

 

Ik wens de LHOV en de bestuurders met het invullen van deze taak heel veel succes en evenveel plezier en voldoening als ik de afgelopen jaren als bestuurder van LHOV en Huisartsopleiding Nederland heb gehad.

 

 

Januari 2017

LHOV laat je schitteren.