lhov_web_header22_3.jpg

Politieke keuzes in de zorg, Carré -Toosje Valkenburg, huisartsopleider -

Toosje Valkenburg, huisartsopleider GHC De Bilt / Huisartsopleiding Utrecht

 

Samen dapper voor de zorg, de publicatie van deze oproep aan de politieke partijen vormde de opmaat tot het nationale debat ‘politieke keuzes in de zorg’, 21 januari in Carré. Eén van de belangrijke punten in deze oproep is: 'investeer in professionaliteit en opleiding in plaats van controle en betutteling'. Geef de inhoud van het vak terug aan de professional, waarbij het vanzelfsprekend is dat rekenschap afleggen bij die inhoud hoort. Dit is een punt dat wij als huisartsopleiders moeten uitdragen. Als zelfbewuste rolmodellen moeten wij onze aios laten zien wat er hoort bij een professionele huisarts: deskundig, betrokken en graag ook maatschappelijk geëngageerd. 

 

Voorafgaand aan het daadwerkelijke debat lieten acht verschillende disciplines horen waar de dilemma’s liggen in hun vak. Velen spraken over het gebrek aan ervaren vertrouwen en over de enorme bureaucratie. Gelukkig werd de passie voor de zorg ook zichtbaar, dat uitte zich ook al in het feit dat 1.400 mensen bereid waren op een zaterdagmiddag naar Carré te komen. We zagen ook dat bij alle aanwezige politieke partijen een grote bereidheid is om de uitgestoken hand van al die zorgverleners in Carré aan te pakken. Politici gaven aan dat zij de bureaucratie en administratie met 50 procent willen verminderen, de samenwerking in de zorg willen stimuleren door de huisartszorg uit de mededingingswet te halen en het zichtbaar verkopen van rookwaar te verbieden.

De dag heeft mij weer geïnspireerd, net als mijn andere Roer-moet-om kompanen.

 

Januari 2017

LHOV laat je schitteren.