lhov_web_header22_1.jpg

Toetsing en Feedback (van je aios!)

door: Mirella Buurman, voorzitter LHOV

 

Tijdens de evaluatie ronde van de huisartsopleidingen zegt een aantal opleiders meer behoefte te hebben aan feedback en zelfs aan meer toetsing op hun eigen opleiderskwaliteit. Op haweb vroeg ik  of jullie die behoefte herkennen en zo ja, op welke specifieke punten jullie dan feedback willen.

 

Uit jullie voorbeelden komt naar voren dat er voldoende toets en feedbackmomenten zijn op de huisartsopleidingen. Tijdens de terugkomdagen is er aandacht voor je functioneren als opleider en  bijvoorbeeld voor je leergesprekken. Ook zijn er voldoende momenten waarop je kan leren van je mede opleiders. Op het AMC zijn sinds twee jaar maatgroepen waarin opleiders met meer en minder ervaring zitten. Op de Vu bezoek je in één van de leergangen een andere praktijk en volgt een docent bij eerstejaars opleiders een spreekuur en leergesprek. Daarnaast neemt een aantal van jullie, buiten de opleiding om, deel aan intervisie groepen waardoor aan de algemene behoefte van feedback al voldaan is.

 

In de reacties klinkt eigenlijk meer door dat het vaak te veel is. Dat herken ik ook, de LHOV maakt zich daarom sterk voor ontstapeling van de regels voor opleiders. Eén collega verzucht dat hij geen behoefte voelt aan nog meer feedback door het enorme aantal feedbackmomenten (evaluaties, toetsingen, visitatie en accreditatie) dat er al is. Een andere collega vraagt of het juist een onsje minder kan zodat er ook aandacht besteed kan worden aan onderwerpen met de aios en docenten. Sommige collega’s komen nog maar moeilijk aan werken toe. Eén overweegt te stoppen met opleiden als er nog een feedback moment bij komt.

 

Dat laatste wil natuurlijk niemand! En zeker ik niet. Want ik vind weinig leuker dan een jonge collega in mijn praktijk het vak bijbrengen. Niet alleen omdat ik wat nuttigs doe door mijn steentje bij te dragen aan de toekomstige huisartsenzorg maar ook omdat ik daarbij als opleider vaak wat opsteek van de kennis die mijn aios heeft. Al was het alleen maar over het gebruik van social media en apps om op een andere manier met mijn patiënten te communiceren.

 

Tot mijn vreugde heeft de aios, door middel van de LEOh  (Landelijke Evaluatie Opleiders huisartsgeneeskunde), een prominente plaats bij de feedback op mijn functioneren. Ik vind het bespreken van de LEOh met de aios een makkelijke en laagdrempelige manier om aan informatie over mijn prestaties als opleider te komen. Ik doe dit nu in de 3e en in de 9e maand van de opleiding. In de derde maand kunnen we zo de wederzijdse verwachtingen bespreken en daar hebben de aios en ik de rest van het jaar plezier van. Misschien is de feedback van mijn eigen aios nog wel de meest zinnige die ik kan krijgen. De aios, daar doen we het tenslotte allemaal voor.

 

Maart 2017

LHOV laat je schitteren.