header-vervolg-02.jpg

Werkconferentie Landelijk Opleidingsplan 16 maart 2017

Door Gerda van der Woude, penningmeester LHOV 

 

Waarom gaat de LHOV naar een werkconferentie? Wat kunnen opleiders halen en brengen?

Norbert Schilder en ondergetekende waren aanwezig namens de LHOV  op de werkconferentie met als thema ‘versterking van de driehoek instituut, aios en opleider’. En daar viel aardig wat te halen en brengen.

 

Wat hebben wij opgehaald?

Er werd verslag gedaan van de audit ronde GEAR. De hoofden (hoofdenoverleg nov 2016) hebben nav het rapport vastgesteld op welke onderwerpen zij nieuwe landelijke samenwerking willen opstarten en bestaande willen voortzetten. Ze willen een meer gemeenschappelijke aanpak voor opleiders en stage-opleiders, en criteria en opleidingsdoelen voor stageplekken meer expliciteren (o.a. door het gebruik van een leerwerkplan voor stage-opleiders). Deze samenwerking kan gaan plaatsvinden via de landelijke werkgroep coördinatoren opleiders. Onder leiding van Rien van Hemert gaat het landelijke scholingsplan voor opleiders het komende jaar geactualiseerd worden.

 

Greetje Sagassar, gepromoveerd op onderzoek naar opleiden, vertelde over Deliberate Practice. Dit begrip komt uit onderzoek naar expertise-ontwikkeling (Ericsson A., 1993, 2004, 2008, 2015). Experts onderscheiden zich doordat ze gedurende minimaal 10 jaar doelgericht bepaalde vaardigheden oefenen. Ze gaan gericht op zoek naar voorbeelden en ontwikkelen doelbewust probleemoplossingsvaardigheden. Voorwaarden aan deliberate practice zijn voldoende bronnen (tijd, coaches, feedback, materialen), motivatie en inspanning. Voor deliberate practice zijn nodig: een heldere taakomschrijving, gerichte opdrachten, snelle feedback, herhaald oefenen en uitbreiden van probleemoplossingsvaardigheden. Dit begrip kan ons inziens helpen om de rol en vaardigheden van opleiders verder te verduidelijken en versterken.

 

Wat hebben wij gebracht?

Wij hebben een pleidooi gehouden voor een individueel scholingsprogramma voor opleiders, waarbij zij zelf aangeven aan welke scholing zij in het opleidingsjaar behoefte hebben, hoe en waar zij dat gaan halen. Dat vergt een actieve en kritische instelling van opleiders. Het instituut kan opleiders helpen bij het invullen van de scholingsbehoefte. Idealiter loopt de scholing van opleiders samen met die van aios.

 

Opleiders hebben behoefte aan hulp bij het invoeren van data- of informatiegestuurd werken. Wij zijn daar niet mee opgevoed, hebben dat niet ingebouwd in onze dagelijkse werkzaamheden en ik ken bijna geen collega’s die het leuk vinden. Toch is datagestuurd gaan werken de toekomst en genereren wij bovendien dagelijks enorme bergen informatie die ons heel goed van feedback zouden kunnen voorzien op ons handelen.

 

Met de stafmedewerkers hebben we opnieuw gediscussieerd over de bedoeling van de Kenmerkende Beroeps Activiteiten (geen afvinklijstjes!! Wel handig hulpmiddel).

 

De volgende bijeenkomst in het najaar zal waarschijnlijk gaan over programmatisch toetsen.

LHOV laat je schitteren.