lhov_web_header22_1.jpg

Opleiders zijn mede beleidsbepalend: ‘over u dus met (en niet: zonder) u’

Door: Norbert Schilder, bestuurslid LHOV

 

Sinds 2007 wordt het bestuur van Huisartsopleiding Nederland gevormd door de hoofden van de acht huisartsopleidingen en acht opleiders. Twee jaar geleden zijn ook twee afdelingshoofden toegetreden tot het bestuur. Wij dragen als opleiders op landelijk niveau actief en constructief ons steentje bij aan de beleidsvorming. En we zijn medeverantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen rond thema’s als het opleidingsplan, toetsing, werving & selectie en andere ‘instituut overstijgende’ zaken.

Dit model heeft jarenlang naar tevredenheid gewerkt. De laatste anderhalf jaar is echter de behoefte ontstaan, met name vanuit de hoofden en ook vanuit de academische huisartsgeneeskunde, om te evalueren of de huidige structuur nog wel past bij de ontwikkelingen van de huisartsenopleiding. Dit gaat gepaard met gedachten van opleidingszijde over een mogelijke verschuiving van verantwoordelijkheden, die wij als LHOV op z’n zachtst gezegd niet wenselijk vinden.

 

Aios opleiden tot goede huisarts doen we samen

De LHOV vindt het noodzakelijk dat opleiders op landelijk niveau de huisartsopleiding mede vorm en inhoud geven, en dus meebesturen in Huisartsopleiding Nederland. Opleiders en de (hoofden van de) huisartsopleidingen besturen samen, op landelijk niveau, vinden wij. Op landelijk niveau worden namelijk de beslissingen genomen die direct invloed hebben op de praktijk van elke opleider. Regels voor (her)registratie, het plan scholing en toetsing opleiders, besluiten om KBA’s en thema’s op te nemen in de opleiding en besluiten over de opleidersvergoeding worden allemaal op landelijk niveau genomen. Als wij daar als opleiders direct bij aan tafel zitten en het beleid mee maken, kunnen we onze bijdrage leveren en ervoor zorgen dat de opleiding dienend blijft aan het doel, namelijk een aios opleiden tot een goede huisarts. Want goede huisartsen ‘afleveren’, daar gaat het om!

Dankzij onze inbreng in de ontwikkeling van de opleiding hebben we belangrijke resultaten geboekt om het vak van opleider attractief en praktisch mogelijk te houden.

  • We hebben er onder meer voor gezorgd dat KBA’s geen afvinklijsten werden maar een onderlegger om uit te putten als je de combel invult.
  • Op aandringen van de LHOV is er nu erkenning voor het feit dat de opleider kosten maakt als hij of zij geen aios in de praktijk heeft. Hiervoor compenseert de SBOH nu met een frictieleegstandvergoeding.
  • Jullie hebben vorig jaar massaal aangegeven dat de praktijkaccreditatie teveel tijd kost en teveel onzinnige eisen stelt. We zijn nu als LHOV ook betrokken bij het terugdringen van de eisen van de NPA.

Het is dus met gegronde redenen dat wij het noodzakelijk vinden dat opleiders op landelijk niveau meebesturen in Huisartsopleiding Nederland en ook bij alle regionale opleidingen. Meebesturen leidt tot goede resultaten voor de opleider zodat die zich kan concentreren op het opleiden van de aios. Hij of zij heeft een enorm belangrijke taak en verantwoordelijkheid bij het opleiden: gemiddeld levert één goede opleider 15 goede collega-huisartsen af. Sommige – de allertrouwste opleiders – zelfs 30. En 80% van de opleiding vindt plaats in onze praktijken.

 

Met ‘werkplaatsen’ worden we gezien als uitvoerders, we zijn echter ook bedenkers. Het zou erg jammer en ook onverantwoordelijk zijn als er straks niet meer met ons maar alleen nog over ons besluiten zouden worden genomen. Als bestuur van de LHOV maken wij ons onverminderd hard voor onze belangrijke taak en rol in het bestuur van de huisartsenopleiding. Wij opleiders horen daar gewoon te zijn, wij brengen opleiders en opleiding samen!

LHOV laat je schitteren.