lhov_web_header22_4.jpg

Herijkte waarden en taken vertalen naar onderwijsprogramma

En nu zijn ze er dan, de nieuwe kernwaarden en kerntaken. Deels vertrouwd en deels nieuw. Aangescherpte oude waarden en door onze veranderde en veranderende rol als huisarts ook nieuwe waarden en taken. Wat mij vooral opvalt is de grotere nadruk op het medisch-generalistische van ons vak (dat is een nieuwe kernwaarde), de gezamenlijkheid die ook als nieuwe kernwaarde wordt benadrukt, en het onderschrijven van de 24-uurszorg, waarbij wel een duidelijke aanscherping wordt bepleit: buiten kantoortijden moet het niet meer gaan om reguliere huisartsenzorg maar om spoedzorg: zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Want naast dat we met z’n allen bepalen wat onze kernwaarden en -taken zijn, hebben we ons ook uitgesproken over grenzen aan onze zorg: de al genoemde spoedzorg, maar ook bijvoorbeeld preventie op populatieniveau behoren niet langer vanzelfsprekend tot ons domein. En ook bij toekomstige taken die de maatschappij, de overheid of de zorgverzekeraars ons willen toebedelen hebben we nu een betere meetlat waar we deze vragen langs kunnen leggen.

Er is over deze thema’s ook een burgerenquête gehouden via het NIVEL. Als opleider was ik verheugd dat 96 (!) % van de respondenten de stelling “ik vind het een goede zaak dat mijn huisarts meedoet aan het opleiden van nieuwe huisartsen” heeft onderschreven. Verder bestaat er grote tevredenheid over de huisarts (eigen huisarts krijgt een 8,2) en wordt de huisarts als voorziening alom gewaardeerd.

Voor ons als opleiders heeft dit hele proces ook consequenties: de veranderde accenten die gezet worden, zullen onvermijdelijk leiden tot verschuivingen in het onderwijsprogramma. Wij zullen als landelijke vereniging betrokken blijven bij het proces, want met de vaststelling van de nieuwe kernwaarden en kerntaken is het proces pas begonnen!

 

Norbert Schilder, voorzitter LHOV

 

Klik hier en ga naar het online magazine met de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg.

 

 

LHOV laat je schitteren.