header-vervolg-02.jpg

Een onverwachte kans

Door: Katinka Dirken, secretaris LHOV

 

In november 2014 nam ik deel aan het LOVAH-symposium, getiteld ‘vooruit met de terugkomdag’. Ik had me, vrij bleu, opgegeven vanwege de interessante discussie. Daar maakte ik kennis met Jeroen van der Lugt, die ook opleider was bij het AMC, en met zijn vriendin en collega Katja. We raakten aan de praat en het was gezellig. Hij was toen de LHOV-vertegenwoordiger van het AMC. En ik had toen nog nooit van de LHOV gehoord!

Al pratende vertelde ik hen over mijn NHG-verleden. Ik was eind negentiger jaren lid van het algemeen bestuur en later het dagelijks bestuur. Wij hebben deze bestuursorganisatie toentertijd van DB en AB omgezet in directie, professionele commissarissen en adviesraad. “Leuk”, zei Jeroen, toen hij mij een maand later belde, “jij bent de kandidaat die mij kan opvolgen.” Ik sprong in de job. Fijn, weer in de Domus. Ik had het gemist.

 

Mijn eerste taak was het mede organiseren van het NHG-congres van 2017, gezamenlijk met de LHOV. Met het thema ‘Levenslang leren’ en de huisartsopleiding als mijn idee en mijn speerpunt. De vooravond met cabaret en workshop ‘Omdenken’ was speciaal georganiseerd ter gelegenheid van het vierde lustrum van de LHOV, die dat jaar 20 jaar bestond. Een gezamenlijk congres, mede om de LHOV beter zichtbaar maken bij een groter publiek, wat een mooie kans was dat.

En nu, binnen één maand, ben ik in het volgende, plots ontstane, gat gesprongen van bestuurssecretaris van de LHOV. Volledig onverwacht, maar een geweldige kans. De raderen in mijn hoofd draaien op volle toeren en ik word er blij van. Mijn leuke team van medebestuursleden inspireert mij tot het doen van nuttige dingen, zoals nu dit blog schrijven ter introductie. De favoriete acties die mijn extra aandacht krijgen zijn, na het verzorgen van het verlate kerstcadeau voor contactpersonen van de LHOV, ten eerste het ontwikkelen van een filmpje voor alle nieuwe opleiders. In dit filmpje zullen we aansprekend laten zien wat de LHOV doet voor opleiders zodat zij hun essentiële bijdrage kunnen leveren aan de opleiding van aios tot goede huisartsen, en waarom het zo belangrijk is dat wij opleiders zijn verenigd in de LHOV: samen sta je sterker dan alleen. We zijn denk ik als opleiders veel meer verbonden dan we ons misschien in onze dagelijkse drukke werkzaamheden voelen. De LHOV verbindt ons en onze regionale netwerken, om samen met de instituten en de aios de huisartsen van de toekomst af te kunnen leveren zoals wij hen graag willen afleveren. De LHOV zorgt ervoor dat we kunnen opleiden op een hoog kwaliteitsniveau en zonder gedoe.

 

Mijn andere belangrijke aandachtspunt is het opleiden van ‘continue zorg’-huisartsen in plaats van waarnemers. Daarover later graag meer!

 

Wij aan zet, jij aan zet: nog geen LHOV-lid? Meld je dan nu aan

Uiteindelijk is mijn doel om meer opleiders te betrekken bij de LHOV en opleiders die nog geen lid zijn lid te maken omdat wij als LHOV (nog beter) in staat zijn de toegevoegde waarde van ‘samen sterk’ te laten zien. Wij aan zet, jij aan zet. We werken tenslotte voor alle opleiders en samen met alle opleiders. Dus: ga naar lhov.nl en meld je aan als (duo) lid! Registreer je dan meteen ook in onze HAweb-groep. Van harte welkom, collega, en pak die kans!

 

Kortom, ik heb er zin in. Graag tot ziens!

LHOV laat je schitteren.