lhov_web_header22_4.jpg

Krachtig verbinden

Door Nettie Blankenstein, hoofd huisartsopleiding VUmc, en Gerda van der Woude, penningmeester LHOV

 

5 februari jl. verzorgden wij de opening van de Interstavendag 2019. Aanwezig waren medewerkers, opleiders en aios van de acht huisartsopleidingen en medewerkers van Huisartsopleiding Nederland. De jaarlijkse Interstavendag werd voor het eerst georganiseerd door medewerkers van Huisartsopleiding Nederland, tot nu toe werd dit beurtelings gedaan door één van de instituten. Plan is dat de Interstavendag voortaan om en om wordt georganiseerd door de instituten en HON. Deze keuze past bij onze gezamenlijke ontwikkeling, waarin de acht opleidingsinstituten en HON ieder een essentiële bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk doel: goede, toekomstbestendige huisartsen opleiden voor iedereen in Nederland.

 

We doen steeds meer samen:

  • Selectie en plaatsing van aios
  • LHK, Landelijk Toetsplan, Landelijk Opleidingsplan
  • Aios-onderwijs: STARTclassen spoed, vernieuwend themaonderwijs
  • Docent-professionalisering: werkconferenties over de tien kernthema’s: medewerkers van alle huisartsopleidingen samen kijken hoe palliatief, solk, preventie, spoed, e.d. in de opleiding nog beter te leren is, LED-cursussen docentvaardigheden
  • HAO professionalisering: profclass praktijkvoering, STARclass spoed
  • Onderwijsmiddelen: codific consultvideo-opslag, HIS-data extractie van consultgegevens aios, vaardighedenlijsten, e-learnings op aiosportaal NHG.

 

Stuk voor stuk zijn dit activiteiten die we gezamenlijk beter kunnen dan ieder afzonderlijk. Waar Huisartsopleiding Nederland 15 jaar geleden is ontstaan vanuit de onderwijsvernieuwing in SVUH als een vrij losse netwerkorganisatie van de acht huisartsopleidingen, kunnen we de huidige kwaliteit niet bieden zonder elkaar.

 

Invulling geven aan nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’

‘Gezamenlijk’ is 21 januari jl. vastgesteld als vierde kernwaarde van het huisartsenvak. ‘Gezamenlijk’ is essentieel voor de samenwerking van de drie pijlers van de huisartsopleiding (aios, opleiders en opleidingsinstituten) in de negen deelorganisaties van de huisartsopleiding in Nederland, te weten acht lokale opleidingen inclusief dépendances en HON. In HON bundelen we onze krachten: inspelend op ontwikkelingen in het vak ontwikkelen en delen we vernieuwingen in de huisartsopleiding.

 

Krachtig verbinden op bestuursniveau

Bestuursmatig is onze krachtige verbinding in HON in een spannende fase. Het vorige bestuur heeft november 2018 haar taak neergelegd. Dit bestuur bestond uit een groot algemeen bestuur, met acht hoofden, acht huisartsopleiders en twee afdelingshoogleraren, en een dagelijks bestuur van twee opleiders en twee hoofden. Op dit moment is een tijdelijk overgangsbestuur in functie, bestaande uit twee opleiders en twee hoofden. De opdracht die aan haar is meegegeven, is het formuleren van de inhoudelijke strategische agenda van Huisartsopleiding Nederland voor de komende jaren met een daarbij passende governance.

Hoe ver zijn we daarmee? Deze maanden houden LOVAH, LHOV, Hoofden en IOH hoogleraren eerst alle vier apart en daarna samen een strategiedag over de vraag: waartoe bestaat HON, wat willen we samen bereiken? Daarna pas wordt een nieuwe bestuursstructuur gekozen die het beste past bij de gekozen gemeenschappelijke doelen. 'Krachtig verbinden' is dus ook bestuursmatig een zeer relevant thema.

 

Tijdens Interstavendag ‘krachtig verbinden’ nader uitgediept

In de workshops en presentaties zijn tijdens de Interstavendag ‘krachtig verbinden’ uitgewerkt aan de hand van vragen zoals:

  • Hoe verbinden we 'lokaal' met 'landelijk'?
  • Hoe bouwen we een stevig en flexibel netwerk?
  • Hoe geven we handen en voeten aan ‘gezamenlijkheid’ als nieuwe vierde kernwaarde van het huisartsenvak?

 

Medewerkers, opleiders en aios van de opleidingen en medewerkers van HON zijn met elkaar in gesprek gegaan om antwoorden op vragen als deze te zoeken en vinden. Maar vooral ook diende de dag om in ‘krachtige verbinding’, al doende lerend, verder te werken aan ontwikkeling van thema’s die bijdragen aan het opleiden van deskundige en gepassioneerde huisartsen.

 

LHOV laat je schitteren.