header-vervolg-04.jpg

Voorstel nieuwe financiële structuur LHOV

De afgelopen jaren zijn de inkomsten van de LHOV verzameld door middel van contributie. In zo’n structuur is het belangrijk om voldoende leden te krijgen om voldoende inkomsten te verwerven en de contributie zo laag mogelijk te kunnen houden. Aan de andere kant is het ook belangrijk om zoveel mogelijk leden te hebben om aan te kunnen geven dat wij veel opleiders vertegenwoordigen. Ook nu proberen we immers alle huisartsopleiders te vertegenwoordigen en niet alleen de huisartsopleiders die lid zijn.

Sommige keuzes binnen de contributiestructuur zijn nog best ingewikkeld, bijvoorbeeld de keuze van de hoogte van het contributiebedrag voor duo-opleiders. Ook zorgt een contributiestructuur voor extra administratie. Een ander probleem is dat de contributie ook doorloopt als je tijdelijk geen aios hebt. Voor huisartsen die in loondienst zijn, gaat het van het nettosalaris af, terwijl huisartsen met een eigen praktijk het als praktijkkosten kunnen uitgeven.

 

Van contributie naar subsidie

Het plan is om over te gaan naar een subsidie, die we dan van de SBOH zouden ontvangen. In dit plan krijgen wij jaarlijks een bedrag van de SBOH, ongeveer overeenkomend met wat de LHOV nu aan contributie-inkomsten ontvangt. De SBOH krijgt dit geld vrij door de indexering van de opleidersbijdrage voor komend jaar af te romen. De komende jaren kan dan wel weer geïndexeerd worden.

Er zijn gesprekken met de SBOH geweest. Zij vindt het een goed plan en is bereid de subsidie te gaan geven. Enige voorwaarde was dat wij het symposium dat wij toch al wilden gaan organiseren dit jaar, ook zelf zonder extra subsidie van de SBOH zullen bekostigen.

 

De LHOV vertegenwoordigt alle opleiders

We hopen dat met deze nieuwe financiële structuur (bijna) alle huisartsopleiders lid worden, zodat we ook officieel alle huisartsopleiders vertegenwoordigen. We krijgen een subsidie van de SBOH voor het vertegenwoordigen van alle huisartsopleiders in Nederland, iets dat wij nu ook al proberen te doen. We hebben met deze subsidieregeling minder administratie, een eerlijke verdeling van kosten en lagere kosten voor leden. Er zijn geen voorwaarden aan de subsidie gesteld en er ontstaat dus geen verdere afhankelijkheid.

 

Besluitvormingsproces: ALV 14 mei en december 2020

Het voorstel is om het conceptplan dit jaar uit te werken en per 2021 in te voeren. Het conceptplan wordt in de ALV van 14 mei a.s. aan de leden voorgelegd, in de ALV van december a.s. vindt besluitvorming plaats.

Ik roep alle leden op om te reageren op dit conceptplan tijdens de ALV van 14 mei!

 

Hein Locht, penningmeester

(24 april 2020)

 

LHOV laat je schitteren.