header-vervolg-02.jpg

Korting op de opleidersvergoeding, advies NZa overgenomen

1 september 2020. Het NZa-rapport over het kostenonderzoek heeft een definitieve status gekregen. Dit betekent dat de adviezen voor korting op de opleiding worden overgenomen. Voor ons is nog steeds onduidelijk welke consequenties dit heeft voor de vergoeding van opleiders.

De totale korting is een aantal procent op de jaarlijkse vergoeding die de SBOH van het rijk krijgt om weer te verdelen onder de partijen. Wij vallen daar ook ergens in. De LHOV gaat in onderhandeling met de SBOH en de andere belanghebbende partijen over hoe deze verdeling van de korting er uit zal komen te zien. Er zijn nog geen toezeggingen of afspraken maar wij verwachten dat het verhaal van de NZa om ongeveer € 500 te korten op de vergoeding niet wordt overgenomen, zowel de SBOH als de LHOV en de hoofden vinden dat een goede ontwikkeling.


Wordt vervolgd.

Reacties blijven welkom, zie ook HAweb.

 

LHOV laat je schitteren.