header-vervolg-04.jpg

NZa-kostenonderzoek: hoe verder?

7 december 2020. In overleg met de SBOH en de Hoofden van de Huisartsopleidingen is een nieuwe vergoeding voor de eerste en derdejaars opleiders afgesproken. Een officieel bericht met de resultaten volgt later.

Essentie van het rapport is dat de NZa van oordeel is dat opleiders te veel vergoeding krijgen voor de derdejaars aios. Deze vergoeding zal met ingang van 1 januari 2021 worden gekort. Naar de mening van de LHOV rekent de NZa op volstrekt onjuiste wijze met getallen en omzet en doet zij hiermee op geen enkele wijze recht aan ons werk, enthousiasme en gemaakte kosten voor het opleiden van aios. Dit is geen goede manier van kijken naar opleiders.

 

In gemeenschappelijk overleg met de SBOH en de Hoofden van de Huisartsopleidingen is een nieuwe vergoeding voor de opleiders van zowel eerste als derdejaars aios afgesproken. De pijn van de bezuiniging in het NZa-rapport wordt verdeeld over de opleidingsinstituten, de SBOH en komt voor een deel bij de opleiders zelf. Wat de opleidersvergoeding betreft verdwijnt de accreditatievergoeding, wordt er niet geïndexeerd en gaan de derdejaars opleiders er een klein stukje op achteruit.

 

De LHOV is blij dat dit is bereikt en dat er duidelijk sprake is geweest van een gemeenschappelijk plan tussen de betrokken partijen. Binnenkort volgt een officieel bericht met de eindresultaten.

 

Toekomstplan

Los van de huidige situatie rond het NZa-rapport vinden de LHOV en andere partijen het noodzakelijk dat er een andere berekeningsmethode voor een beloningsstructuur komt. Samen met Huisartsopleiding Nederland wordt hiervoor aan een toekomstplan gewerkt.

 

LHOV laat je schitteren.