lhov_web_header22_1.jpg

Aios-dashboard stopt

De opleidingshoofden hebben besloten om te stoppen met het aios-dashboard. Het dashboard is bedoeld als applicatie voor onderwijsverbetering met behulp van spiegelinformatie over soort en aantal aandoeningen die een aios en de opleider op het spreekuur ziet. Hardnekkige technische, organisatorische en administratieve knelpunten maken echter het werken met het dashboard lastig.

Daardoor verloopt de integratie van de applicatie in het onderwijs moeizaam, het dashboard ondersteunt onvoldoende het leren van de aios in de praktijk en in het instituutsonderwijs. De hoofden hebben met dit besluit het oordeel van de Raad van Advies meegewogen. In de RvA hebben de LOVAH en de LHOV zitting.

 

Afronden en evalueren

Het belang van het leren werken met spiegelinformatie wordt nog steeds onderschreven, de hoofden bekijken hoe dit belang in de opleiding kan worden gediend. De komende tijd vindt een zorgvuldige afronding plaats. Ook gaan de hoofden het ontwikkel- en implementatieproces evalueren. De opgedane ervaringen met het vertalen van een onderwijsbehoefte naar een applicatie worden in de toekomst gebruikt bij het komen tot het juiste gereedschap.

 

28 september 2021

 

LHOV laat je schitteren.