lhov_web_header22_5.jpg

Brainstorm revisie Landelijk Opleidingsplan 28 of 29 juni

Graag nodigen we je uit voor een volgende online bijeenkomst over de revisie van het landelijk opleidingsplan (LOP). Je kunt deelnemen op 28 of 29 juni 2022, van 16.00 tot 18.00 uur. Het programma op beide dagen is hetzelfde.

‘Verantwoord vertrouwen’

Zoals je waarschijnlijk weet, hebben de hoofden van de huisartsopleidingen in februari het ‘LOP op hoofdlijnen’ onder de titel ‘Verantwoord vertrouwen’ goedgekeurd.

 

“Verantwoord vertrouwen in de aios is nodig omdat we aios opleiden voor een snel veranderende huisartsgeneeskunde in een snel veranderende maatschappij. Dat vraagt om pro-actieve, adaptieve, zelfsturende huisartsen, die richting geven aan het veranderende vak en hun eigen uitvoering daarvan. Deze kwaliteiten willen we in de opleiding van meet af aan stimuleren. Dat betekent dat we aios vertrouwen, en ruimte geven voor persoonlijke voorkeuren in leren en werken. Dit vertrouwen is verantwoord omdat we een goede opleiding hebben, met goede opleiders en docenten, met de duidelijke kaders die het competentieprofiel en de thema’s stellen, en omdat we een scherp oog hebben voor aios die stagneren in hun competentie-ontwikkeling.”

 

Wij, de projectgroep, zijn dit voorjaar bezig om dit verantwoord vertrouwen met alle betrokkenen te concretiseren: aios, alumni, opleiders, docenten, coördinatoren, hoofden en externe deskundigen. Op 28 en 29 juni leggen we onze voorlopige conclusies na al die raadplegingen voor aan een groot gezelschap van – opnieuw – alle betrokkenen. We willen graag een maximale deelname van alle betrokken groepen, daarom kiezen we opnieuw voor online bijeenkomsten.

 

Ja, ook de WONCA

We zijn er ons van bewust dat de genoemde data samenvallen met de WONCA. Dat hebben we helaas niet kunnen voorkomen. We hopen dat mensen die niet naar de WONCA gaan onze bijeenkomsten als een waardevol alternatief zien. We nodigen mensen die wel naar de WONCA gaan uit om indien mogelijk vanuit Londen met ons mee te Zoomen (uurtje vroeger…).

 

We zien je graag op 28 of 29 juni! Je kunt je aanmelden via deze link.

 

(1 juni 2022)

 

 

LHOV laat je schitteren.