header-vervolg-04.jpg

Algemene Leden Vergadering LHOV

Algemene Leden Vergadering LHOV 11 mei 2017
Thema: Innovatie en zelfmanagement

 

Datum & tijd: donderdag 11 mei 2017 van 18.30 – 21:00 uur
Locatie: Domus Medica , A1 Aletta Jacobszaal 1, Mercatorlaan 1200 te Utrecht
Parkeren: bij Domus Media, u kunt uw inrijkaart omwisselen voor een uitrijkaart

 

Programma
18:30 - 19:00 inloop met soep en broodjes
19:00 - 21:00 vergadering en thema
Graag aanmelden voor de vergadering bij: Secretariaat@lhov.nl

 

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda


2. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 12 mei 2016
    Ter vaststelling


3. Bestuursverslag en jaarrekening 2016
    Ter vaststelling


4. Voordracht voor benoeming Erik Koelma als nieuw bestuurslid LHOV
    En daarmee voor het Algemeen bestuur van Huisartsopleiding Nederland


5. Opleidersvergoeding
    Afspraken met de SBOH


6. Wat speelt er in de regio’s onder de opleiders?

7. Rondvraag/sluiting ALV

 

Thema: Innovatie en zelfmanagement
door Esther Talboom ex-huisarts en dir. van Saltro (eerstelijns diagnostisch centrum)

Esther

LHOV laat je schitteren.