header-vervolg-02.jpg

Voorprogramma Omdenken van het NHG-congres 2017

Het voorprogramma van het NHG-congres werd geopend door onze voorzitter Mirella Buurman. Omdat de LHOV haar 20-jarig bestaan viert, was het tijd voor een feestje!

 

Foto MirellaOpening voorprogramma Omdenken van het NHG congres 2017:

Hartelijk welkom allemaal bij het voorprogramma van het NHG congres! Wat fantastisch dat jullie hier allemaal  op een donderdagavond, zo midden in de week, naar toe gekomen bent. Fijn jullie te zien.

 

Voordat ik ga beginnen mogen jullie eerst even allemaal gaan staan. Dank jullie wel! Dan mogen nu degenen die geen huisarts zijn en ook niet in opleiding daarvoor, dus geen aios, weer gaan zitten.

 

Zo collega’s, dan zijn we nu onder elkaar. En dan mogen nu de huisartsen gaan zitten die geen opleider zijn.

Mensen kijk nu even goed om je heen want hier staat de toekomst van het huisartsenvak. Aios en opleiders geven die samen vorm.

 

Dan mogen nu de aios gaan zitten.

 

Beste huisartsopleiders, met elkaar hebben jullie ervoor gezorgd dat in 2016 ruim 600 nieuwe collega’s konden afstuderen! Heel hartelijk dank daarvoor!

Ik ben Mirella Buurman, huisarts en huisartsopleider aan de VU maar vanavond vooral trotse voorzitter van de LHOV, de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging.

 

En het is een feestje vanavond! Natuurlijk omdat dit de start is voor het NHG congres maar ook omdat onze vereniging de LHOV, jarig is, we bestaan 20 jaar. Daarom bieden wij jullie dit voorprogramma aan. We vinden het erg leuk en bijzonder dat het NHG ons de gelegenheid biedt om dit feest vanavond samen met hen te vieren. Rob, hartelijk dank daarvoor.

 

De LHOV is in eerste instantie opgericht, puur als belangenbehartiger, maar al snel begon onze vereniging zich ook voor de inhoud en de kwaliteit van de opleiding in te zetten. In 2007  heeft dat geleid tot de oprichting van wat nu Huisartsopleiding Nederland heet en waarin opleidingsinstituten samen met opleiders aan het roer staan, en dat werkt hartstikke goed en fijn samen. Dat opleiders hier mede aan het roer staan is heel belangrijk omdat het leren in de praktijk continu aandacht behoeft. En het is heel goed dat we daar allemaal zo over denken, opleidingsinstituten en opleiders. Want opleiden gebeurt in de praktijk. Opleiders kunnen zien of de aios haar kennis kan toepassen en zo of ze een goede huisarts wordt.

 

Opleiden en leren staat morgen volop in de belangstelling. Het onderwerp voor dit congres is ontstaan uit een idee van één van onze bestuursleden Katinka Dirken, zij is huisartsopleider in Almere en verbonden aan de huisartsopleiding van het AMC.

 

Wij vinden, samen met haar, dat opleiden zo’n belangrijk en leuk deel van ons werk is dat het hoog tijd werd om er een NHG congres aan te wijden. Nu na 2 jaar, is dat congres er. Ik ben er trots op dat twee van onze bestuursleden in de congrescommissie zitten, Katinka zelf en met haar Norbert Schilder, hij is opleider in Twello, verbonden aan de huisartsopleiding in Groningen. De LHOV is volop aanwezig morgen. We geven een workshop over innovatie, dat doe ik samen met Yvet Benthem, vz van de LOVAH. Innovatie is een belangrijk thema voor de LHOV, we willen daarmee opleiders aanmoedigen hun innovatieve ideeën te delen met andere opleiders en het opleidingsinstituut. Daar worden we namelijk allemaal beter van. Morgen vind je onze andere bestuursleden, Vrony de Wolff, Gerda van der Woude en Erik Koelma in onze LHOV stand. Je herkent hem vanuit de verte aan de ballonnen.

 

Het thema van het congres is van opleiden verbreed tot huisarts universalis, de huisarts die zich blijft ontwikkelen en aanpassen aan de zorgvraag van nu.

 

Dat is alleen al een reden om huisartsopleider te worden, want als huisartsopleider doe je dat natuurlijk bij uitstek. Je blijft je voortdurend ontwikkelen want je leert namelijk ontzettend veel van je aios. Die komt  wekelijks met up to date kennis van het opleidingsinstituut. Tijdens de leergesprekken ben je zo weer bijgeschoold.

 

Maar aios leren gelukkig ook van de opleider. Van onze kennis, patiëntenervaring, en vaardigheden. Maar vooral zijn we rolmodel voor de aios. Een echte huisarts waaraan ze zich kunnen spiegelen. En als ze dan in die spiegel kijken dan hoop ik dat ze een bevlogen huisarts zien met liefde voor het vak, die wendbaar en optimistisch ons vak blijft vormgeven bij alle veranderingen in de zorg die er op  ons afkomen. Om zo flexibel en enthousiast te blijven moet je natuurlijk wel goed gesteund en geholpen worden. En daarom is de LHOV er. Om je te helpen bij het opleiden. Wij zorgen ervoor dat de burocratie buiten de deur blijft en dat je praktijk ook lekker kan draaien met een aios.

 

Dat doen wij niet alleen maar samen met onze regionale opleidersverenigingen of klankbordgroepen en in Leiden hebben ze sinds kort zelf een huisartopleiders platform. Beste regionale verenigingen, ontzettend bedankt voor jullie inzet! Samen met hen beantwoorden wij jullie vragen en doen ons best jullie problemen op te lossen. Mail je eigen regionale vereniging of ons op secretariaat@lhov.nl. Of , als je mee wilt discussieren over alles dat met opleiden te maken heeft, wordt dan lid van onze haweb groep.

 

Wij willen graag van je weten wat er beter kan! Vorige week hebben jullie massaal gereageerd op een enquete van ons over de praktijkaccreditering en onvrijwilig geen aios hebben. Heel hartelijk dank voor al die reacties. Wij kunnen niet zonder uw inbreng, als u ons vertelt wat er beter kan dan weten wij wat we moeten doen. Op onze ALV van 30 november zullen we u de resultaten vertellen en ook hoe wij daarmee verder gaan.

 

In de pauze proost ik  graag op met u op ons 20 jarig bestaan. U krijgt een glas bij de uitgang van de zaal en als u even wacht met drinken kunnen we gezamenlijk het glas heffen.

 

En dan nu graag uw aandacht voor ……Omdenken. Denkt uw weleens, wat een lastig gedrag vertoont mijn collega, of wat loopt die communicatie stroef…. Na dit programma kijkt u hier weer heel anders tegenaan.

 

Mirella Buurman, november 2017

Voorzitter LHOV

LHOV laat je schitteren.