header-vervolg-02.jpg

Jaarplan 2018

In 2018 zetten we onze missie voort. Lees in ons Jaarplan over opleidersbelangen, opleiderscurriculum, co-assistenten opleiders.

 

Opleidersbelangen

Ook dit jaar worden de onderhandelingen met de SBOH over de opleidersvergoeding voortgezet. Jullie massale reactie op de enquête over leegstand en accreditatie zal die ondersteunen.

Jullie wens om de accreditatie zinniger en minder frequent te maken, is gehoord door de NPA. Jullie sluiten hierbij naadloos aan op de beweging (ont)regel de zorg, die nu gaande is. De accreditatie zal niet meer in de huidige vorm jaarlijks blijven bestaan. Die gaat naar alle waarschijnlijkheid naar een driejaarlijkse frequentie. Concreter zullen we hier met de NPA op ingaan dit jaar. Hiermee gaat de LHOV door met haar missie voor relevante regelgeving met minder regeldruk. Duo opleiders krijgen nu een volwaardige positie op de instituten. Zij mogen net zo goed meedoen aan onderwijs en meerdaagsen als de solo opleiders.

 

Opleiderscurriculum

Het opleiderscurriculum wordt per instituut verschillend ingevuld. Niet alle opleiders zijn tevreden over de invulling hiervan, met name de terugkomdagen moeten het vaak ontgelden. De meerdaagsen waar opleiders in vier jaar tijd tot volleerde opleiders worden opgeleid, worden over het algemeen goed gewaardeerd. Opleiders hebben van het instituut les en begeleiding nodig om didactische vaardigheden te leren. Daarnaast is het vooral belangrijk van elkaar te leren. Onder de opleiders is een schat aan kennis die niet goed benut wordt. Wij vinden dat zonde. Ook dit jaar proberen we de instituten vooral te stimuleren ook de kennis onder jullie te benutten en jullie van elkaar te laten leren. Het instituut moet vooral faciliterend zijn aan het leren in de praktijk. We zien ook dat de academie weer harder trekt aan de huisartsopleiding. Academie is een groot goed en kan door kennis beschikbaar te stellen de huisartsgeneeskunde beter maken. Sommige opleiders vinden het leuk om zich daar ook voor in te zetten. Wij waken ervoor dat dat een keuze blijft en geen verplichting wordt.

 

Co-assistenten opleiders

Er is een tekort aan co-assistenten opleiders. Sommige huisartsopleiders leiden daarnaast ook co-assistenten op. Sinds kort mogen ook derdejaars aios een co-assistent begeleiden. Uiteraard kan dit heel leuk zijn doordat een aios er nog een competentie bij ontwikkelt. Het is geen verplichting voor de huisartsopleider om een co-assistent door een derdejaars aios te laten begeleiden, de opleider heeft de vrijheid hier nee tegen te zeggen, om wat voor reden dan ook. De LHOV vindt het een verantwoordelijkheid van de gehele beroepsgroep om voldoende co-assistenten te motiveren om voor het huisartsenvak te kiezen.

LHOV laat je schitteren.