header-vervolg-02.jpg

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 14 juni

Het bestuur van de LHOV nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en thema, die 14 juni 2018 wordt gehouden in Utrecht.

 

Thema:

Herijking kernwaarden en toekomstvisie - consequenties voor opleiding en opleiden.

Inleiding en discussie met Stan van den Buijs en Josephine Kan - de Vries van HRMO.

 

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 30 november 2017 (Ter vaststelling)

3. Bestuursverslag en Jaarrekening 2017 (Ter vaststelling)

4. Accreditering (Voortgang betrokkenheid LHOV bij vermindering eisen NPA)

5. Bestuurssamenstelling Stichting Huisartsopleiding Nederland (Externe adviseur aangetrokken om hierover te adviseren)

6. Wat speelt er in de regio's onder de opleiders?

7. Rondvraag en sluiting officiële gedeelte ALV (waarna thema, zie bovenstaand)

 

Je bent vanaf 18.30 uur welkom voor soep en een broodje. De ALV begint om 19.00 uur (tot 21.00 uur).

 

Svp aanmelden door middel van een e-mail aan het secretariaat. Bij het secretariaat kun je ook de vergaderstukken opvragen. 

 

Locatie en adres:

Domus Medica, zaal C6 (Antoni van Leeuwenhoekzaal)

Mercatorlaan 1200

3528 BL Utrecht

 

Je kunt na 17.00 uur gratis parkeren. De inrijkaart is bij de receptie om te ruilen voor een uitrijkaart.

 

 

LHOV laat je schitteren.