header-vervolg-02.jpg

LHOV en HRMO houden NPA aan de landelijke afspraken over accreditering

De NPA loopt vertraging op bij aanpassing van het systeem en introduceert toch weer een jaarlijks ‘coachend gesprek’. De LHOV en Het Roer Moet Om (HRMO) achten dit onwenselijk. De afspraken zijn glashelder, en daar houden wij de NPA aan: 1. De accreditering wordt in frequentie teruggebracht naar 1 keer in de 3 jaar. En 2. De normen die de NPA hanteert, worden in gezamenlijkheid met accrediterende huisartsen beoordeeld op noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid volgens de Trechter van Verdunning.

 

90% van de opleiders wil driejaarlijkse accreditering of minder

In september 2017 heeft de LHOV opleiders geënquêteerd over de praktijkaccreditering. Het merendeel van de opleiders (66%) wil graag dat de praktijkaccreditering vermindert naar één keer per drie jaar. Nog eens 23% wil zelfs naar vijfjaarlijks. Opleiders vinden het teveel werk en ze vinden dat het te vaak gedaan moet worden. Deze enquête heeft gediend als onderbouwing voor de eisen van onze beroepsgroep tijdens de schrapsessies van (Ont)Regel de Zorg, die op initiatief van HRMO en in samenwerking met onze beroepsverenigingen en het ministerie van VWS zijn georganiseerd.

 

Jaarlijkse accreditering is overbodig

Als LHOV zijn we samen met HRMO gevraagd om vinger aan de pols te houden bij de landelijke afspraken over de praktijkaccreditering, die zijn gemaakt tijdens de schrapsessies. Als het de NPA lukt om de NHG Praktijk Accreditatie naar één keer per drie jaar te verminderen en de normen te toetsen op noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid (volgens de Trechter van Verdunning), dan zou dat een hoop goed kunnen doen voor de beroepsgroep. Daarmee wint de NPA weer aan draagkracht onder de huisartsen en onder de huisartsopleiders. Tot nu toe is dat nog niet gelukt.

Huisartsopleiders (en de meeste huisartsen) vinden de eerste keer accrediteren zinvol, omdat ze dan het meeste leren en kunnen verbeteren aan hun praktijkorganisatie. Dan biedt de accreditatie echt kwaliteit. Maar huisartsopleiders die dit jaarlijks doen, komen nauwelijks nog iets tegen dat zinvol is om te verbeteren. De NPA heeft dit bevestigd. Er is dus geen dringende noodzaak om jaarlijks te accrediteren. Die vrijgekomen tijd kan wat ons betreft beter in het opleiden van de aios worden gestoken.

 

Wil jij de NPA ook aan de afspraken houden? Stuur een mail!

Je kunt naar het mailadres bureau@praktijkaccreditering.nl deze voorbeeldtekst sturen:

 

Geachte NPA,

 

Ik ben huisartsopleider en heb gehoord via de LHOV dat het nog niet is gelukt u aan de landelijke afspraken te houden die u vorig jaar heeft gemaakt tijdens de schrapsessies van (Ont)Regel de Zorg. Deze afspraken zijn gemaakt door u, onze beroepsverenigingen, omarmd door het ministerie van VWS en opgenomen in het Actieplan Ontregel de zorg.

De afspraken zijn:

  1. De accreditering wordt in frequentie teruggebracht naar 1 keer in de 3 jaar.
  2. De normen die de NPA hanteert, worden in gezamenlijkheid met accrediterende huisartsen beoordeeld op noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid volgens de Trechter van Verdunning.

Graag wil ik u laten weten dat ik ervan uitga dat u zich houdt aan de door u gemaakte afspraken. Ik ben als huisartsopleider niet verplicht mij jaarlijks te laten accrediteren. Voor mij moet de accreditatie zinnig en zuinig zijn en dat wordt het pas weer als de landelijke afspraken zijn nagekomen. Tot die tijd stop ik met accrediteren.

 

Met vriendelijke groet,

...

 

Meer informatie:

Schrappunt 4 inzake praktijkaccreditering van de Schrapkaart Huisartsenzorg

Let op! In de ondertitel staat ‘jaarlijkse’ foutief. Opleiders moeten minimaal één keer de praktijkaccreditering doorlopen. Hierover berichtten wij jullie 24 september jl. op HAweb.

 

De Trechter van Verdunning inzake (Ont)Regel de Zorg

 

LHOV laat je schitteren.