lhov_web_header22_3.jpg

De NPA werkt aan nieuw model voor hercertificering eens per drie jaar

De NPA geeft in een reactie over onze berichtgeving dat zij werkt aan een driejaarscyclus voor hercertificering van de praktijkaccreditering. Het lijkt erop dat de oproep van de LHOV en HRMO, gesteund door VPH en later de LHV, effect heeft.

Het nieuwe model voor accreditering zal aan de wensen en eisen van de huisartsverenigingen en LHOV en HRMO voldoen, aldus Marc Eyck, directeur NPA. Hij geeft aan dat NPA de zorg van de Nederlandse huisartsen en opleiders over de regeldruk in de praktijk deelt, en begrijpt dat er veel vragen zijn over de daadwerkelijke uitvoering van het besluit om eens per drie jaar de hercertificering van het keurmerk door te voeren. “Niet wat betreft het besluit maar wel over de uitvoer zijn nog wel wat te bespreken punten.”

 

Het College van Deskundigen en de NPA komt 14 november a.s. bijeen om zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de invulling van deze driejaarscyclus. De NPA zal de huisartsen en opleiders kort daarna informeren over de uitkomst van deze bijeenkomst.

“De intentie van NPA is een model voor certificering waarbij de lastendruk voor de huisartsenpraktijk aanzienlijk wordt verminderd, en het keurmerk staat voor de hoge kwaliteit en standaard van de huisartsenzorg in Nederland”, aldus Marc Eyck. De NPA werkt aan een lijst van vragen en antwoorden, die zij de komende weken op haar website zal publiceren. Wie vragen heeft, kan deze via bureau@praktijkaccreditering.nl aan de NPA stellen.

 

Noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid van normen: HRMO en LHOV blijven scherp

Onze andere eis, de normen beoordelen op noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid, samen met accrediterende huisartsen volgens de Trechter van Verdunning, is nog niet ingewilligd. HRMO en de LHOV zullen ook hierop scherp blijven.

 

LHOV laat je schitteren.