header-vervolg-02.jpg

Ontwikkelingen binnen Huisartsopleiding Nederland en consequenties voor de LHOV

In het afgelopen jaar is er veel beroering geweest binnen Huisartsopleiding Nederland. Dat heeft zijn weerslag gehad op de LHOV.

Het bestaande bestuursmodel van Huisartsopleiding Nederland bleek na aantreden van een nieuwe (interim-)directeur niet langer houdbaar. Er was grote onduidelijkheid wie waar voor verantwoordelijk was, en de structuur met een  omvangrijk algemeen bestuur (18 leden: 8 hoofden, 8 opleiders en twee professoren) en een klein dagelijks bestuur was onwerkbaar. De bestuurlijke en persoonlijke verhoudingen waren tussen de hoofden van de Huisartsinstituten en de bestuursleden van de LHOV ook beschadigd geraakt.

 

Dit heeft ertoe geleid dat op 1 november jl. het algemeen bestuur van Huisartsopleiding Nederland heeft aangegeven niet verder te kunnen.

De financier van Huisartsopleiding Nederland, de SBOH, heeft daarop een overgangsbestuur samengesteld, dat bestaat uit 4 personen. Voor de LHOV zijn dat Gerda van der Woude (zij had al zitting in het DB) en Erik Koelma (nieuw LHOV-bestuurslid). Dit overgangsbestuur heeft de opdracht binnen een jaar met een nieuwe bestuursstructuur te komen en de lopende projecten te monitoren.

 

Helaas heeft deze situatie ertoe geleid dat twee bestuursleden van onze LHOV hebben aangegeven niet verder te willen als bestuurslid. Dit zijn Mirella Buurman (voorzitter) en Vrony de Wolff (secretaris). Beiden hebben zich de afgelopen jaren vol ingezet om de LHOV tezamen, met en in het belang van de opleiders, op de kaart te zetten en te houden én een goed netwerk op te bouwen. Wij, als bestuur, maar ook al onze leden zijn hen hiervoor veel dank verschuldigd!

Norbert Schilder zal de komende periode ad interim fungeren als voorzitter, en Katinka Dirken zal het secretariaat beheren. Wij zullen natuurlijk actief op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter.

 

LHOV laat je schitteren.