header-vervolg-04.jpg

Kostenonderzoek NZa onvolledig en gebaseerd op onjuiste feiten

5 juni 2020. De LHOV dringt bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan op overleg over aanpassing van het kostenonderzoek 2017 – 2019.

 

Wij stellen kwaliteit boven kwantiteit. Hoofdpunten van onze kritiek zijn de volgende aspecten:

  • Wij missen in het rapport het betrekken van uren begeleiding van de aios (kwaliteit), wij vinden het alleen kijken naar omzetcijfers en kosten (kwantiteit) te beperkt.
  • Voorts plaatsen wij vraagtekens bij de cijfers van de expertgroep waarop de uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd. In onze reactie geven we de NZa informatie die (wel) aansluit bij de gemiddelde opleidingspraktijk.
  • We geven ook aan welke investeringen in tijd (en daarmee kosten) van het begeleiden van een aios in zijn/haar ontwikkeling in het onderzoek ontbreken en mee betrokken hadden moeten worden.
  • Last but not least kaarten we aan dat opleiden een vak is, dat gehonoreerd zou moeten worden. Het kostenonderzoek gaat hier ten onrechte volledig aan voorbij.

 

Onze reactie is opvraagbaar

Het bestuur dankt de opleiders die een bijdrage hebben geleverd aan onze reactie naar de NZa. De volledige reactie is op te vragen bij het secretariaat, via e-mail secretariaat@lhov.nl. We houden jullie op de hoogte van de voortgang van dit voor ons opleiders zeer belangrijke onderwerp.

 

LHOV laat je schitteren.