Skip to main content

  Link naar HAweb

  Samenvatting onderzoek kostenvergoeding opleiders

  Dit jaar start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een traject om de vergoeding voor huisartsopleiders te bepalen. De LHOV heeft de indruk dat de kosten voor huisartsopleiders bij het vorige onderzoek zijn onderschat.

  We hebben SiRM gevraagd om een realistische, goed onderbouwde vergoeding voor huisartsopleiders te schatten.

  Bekijk en lees hier de managementsamenvatting van het onderzoeksrapport 'Vergoeden verbeteren', SiRM, maart 2024. In een later stadium delen we het gehele rapport met onze achterban.

  (8 mei 2024)