norbert-schilder.jpg

Word ook lid van de LHOV!

Aanmelden

Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Behartigt jouw belangen als huisartsopleider

Is medeverantwoordelijk voor de huisartsopleiding

Thema's

 

Kwaliteit van opleiders

Gestimuleerd en bewaakt door opleiders zelf

Lees meer

 

Opleiders-vergoeding

Kostendekkend, reparatie frictieleegstand

Lees meer

Actueel

Uitkomsten enquête opleidersoverschot

Geen AIOS hebben is ongewenst

Door terugloop in aanmeldingen voor de huisartsopleiding krijgen steeds meer huisartsopleiders te maken met de gevolgen van een overschot aan opleiders ten opzichte van het aantal geplaatste AIOS. Wat zijn de ervaringen hiermee? De LHOV peilde onder haar leden de ervaringen met het opleidersoverschot.

> lees verder

Word opleider

Lees hier waarom de LHOV op zoek is naar nieuwe opleiders. 

Link naar HAweb

Nieuwe folder LHOV

Belang en voordelen van een sterke vereniging

Nieuwe folder LHOV

De LHOV verenigt en versterkt huisartsopleiders. Het belang en de voordelen staan in onze nieuwe folder. Nog geen lid? Van harte welkom ! (En het lidmaatschap is kosteloos).

 

LHOV ledenfolder jan23 cover

 

> lees meer

Voor geneeskundige opleidingen

Nieuwe erkennings systematiek

Het CGS heeft nieuwe richtlijnen vastgesteld voor het verkrijgen van erkenning van je registratie als huisarts-opleider. De instituten gaan per regio over de erkenning van de opleiders. In deze video wordt dit allemaal uitgelegd.

LHOV laat je schitteren.