norbert-schilder.jpg

Word ook lid van de LHOV!

Aanmelden

Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Behartigt jouw belangen als huisartsopleider

Is medeverantwoordelijk voor de huisartsopleiding

Thema's

 

Kwaliteit van opleiders

Gestimuleerd en bewaakt door opleiders zelf

Lees meer

 

Opleiders-vergoeding

Kostendekkend, reparatie frictieleegstand

Lees meer

Actueel

Alle handen aan dek

Terugblik LHOV-congres 1 oktober 2021

Over transities in de zorg en de uitdagingen voor toekomstige huisartsen. Voor opleiders, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten. Met presentaties!

> lees meer

Word opleider

Lees hier waarom de LHOV op zoek is naar nieuwe opleiders. 

Link naar HAweb

Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022

Van het bestuur

Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2022

Lees in het jaarverslag wat de LHOV in 2021 heeft gedaan en bereikt. De wensen voor 2022 vind je in het Jaarplan.

> lees meer

Voor geneeskundige opleidingen

Nieuwe erkennings systematiek

Het CGS heeft nieuwe richtlijnen vastgesteld voor het verkrijgen van erkenning van je registratie als huisarts-opleider. De instituten gaan per regio over de erkenning van de opleiders. In deze video wordt dit allemaal uitgelegd.

LHOV laat je schitteren.