norbert-schilder.jpg

Word ook lid van de LHOV!

Aanmelden

Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Behartigt jouw belangen als huisartsopleider

Is medeverantwoordelijk voor de huisartsopleiding

Thema's

 

Kwaliteit van opleiders

Gestimuleerd en bewaakt door opleiders zelf

Lees meer

 

Opleiders-vergoeding

Kostendekkend, reparatie frictieleegstand

Lees meer

Actueel

Graag uw reactie

Herziening leidraad diensten aios

De leidraad van Huisartsopleiding Nederland voor de diensten van de aios wordt herzien. LHOV-leden worden uitgenodigd hun reactie hierop te geven. 

> lees meer

Word opleider

Lees hier waarom de LHOV op zoek is naar nieuwe opleiders. 

Link naar HAweb

Schipper mag ik overvaren?

LHOV-congres 2 oktober 2020

Over veranderingen in de zorg en uitdagingen voor de toekomstige huisarts

> lees meer

Voor geneeskundige opleidingen

Nieuwe erkennings systematiek

Het CGS heeft nieuwe richtlijnen vastgesteld voor het verkrijgen van erkenning van je registratie als huisarts-opleider. De instituten gaan per regio over de erkenning van de opleiders. In deze video wordt dit allemaal uitgelegd.

LHOV laat je schitteren.