norbert-schilder.jpg

Word ook lid van de LHOV!

Aanmelden

Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Behartigt jouw belangen als huisartsopleider

Is medeverantwoordelijk voor de huisartsopleiding

Thema's

 

Kwaliteit van opleiders

Gestimuleerd en bewaakt door opleiders zelf

Lees meer

 

Opleiders-vergoeding

Kostendekkend, reparatie frictieleegstand

Lees meer

Actueel

Lustrum LHOV

LHOV en NHG-congres

17 november 2017: NHG-congres 'Huisarts Universalis'

> lees meer

Word opleider

Lees hier waarom de LHOV op zoek is naar nieuwe opleiders. 

Link naar HAweb

ALV 2017

Thema: innovatie & zelfmanagement

Op 11 mei a.s. vindt van 18:30 tot 21:00 uur de Algemene Leden Vergadering van de LHOV plaats in de Domus Medica te Utrecht met als thema 'Innovatie en zelfmanagement' door Esther Talboom

> lees meer

BLOG

Werkconferentie Landelijk Opleidingsplan 16 maart 2017

Door Gerda van der Woude, penningmeester LHOV 

 

Waarom gaat de LHOV naar een werkconferentie? Wat kunnen opleiders halen en brengen?

> lees meer

LHOV laat je schitteren.