vrony-de-wolff.jpg

Word ook lid van de LHOV!

Aanmelden

Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Behartigt jouw belangen als huisartsopleider

Is medeverantwoordelijk voor de huisartsopleiding

Thema's

 

Kwaliteit van opleiders

Gestimuleerd en bewaakt door opleiders zelf

Lees meer

 

Opleiders-vergoeding

Kostendekkend, reparatie frictieleegstand

Lees meer

Actueel

Eenmaal in de drie jaar

Praktijk-accreditering

NPA werkt aan nieuw model voor hercertificering eens per drie jaar

 

> lees meer

Word opleider

Lees hier waarom de LHOV op zoek is naar nieuwe opleiders. 

Link naar HAweb

Hoe zien huisartsen de toekomst van de huisartsenzorg?

Presentatie herijking kernwaarden en kerntaken

Op 21 januari a.s. worden tijdens de Woudschoten conferentie de resultaten gepresenteerd van de herijking van de kernwaarden en de kerntaken van de huisartsenzorg. De LHOV is nauw bij het onderzoek betrokken. Direct na afloop van de conferentie publiceren we de resultaten.

> lees meer

LHOV laat je schitteren.