mirella-buurman.jpg

Word ook lid van de LHOV!

Aanmelden

Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging

Behartigt jouw belangen als huisartsopleider

Is medeverantwoordelijk voor de huisartsopleiding

Thema's

 

Kwaliteit van opleiders

Gestimuleerd en bewaakt door opleiders zelf

Lees meer

 

Opleiders-vergoeding

Kostendekkend, reparatie frictieleegstand

Lees meer

Actueel

Eenmaal in de drie jaar

Praktijk-accreditering

NPA werkt aan nieuw model voor hercertificering eens per drie jaar

 

> lees meer

Word opleider

Lees hier waarom de LHOV op zoek is naar nieuwe opleiders. 

Link naar HAweb

Herijking kernwaarden en kerntaken

Denk je mee over de toekomst van het huisartsenvak?

Tot en met september vinden hierover in het hele land gesprekken plaats. Je bent van harte uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van ons vak.

> lees meer

LHOV laat je schitteren.