Skip to main content

  Bestuur

  Het bestuur van de LHOV onderhoudt de contacten met hoofden en opleiderscoördinatoren van de instituten, met de LOVAH, LHV, SBOH, het NHG en andere organisaties. De bestuursleden zijn actief bij de Regionale Opleiders Verenigingen (ROV’s) en regionetwerken betrokken.

  Twee bestuursleden (Marco Heijkoop en Irvine Velberg, algemeen bestuursleden) vormen met twee leden van de LOVAH de Adviesraad van Huisartsopleiding Nederland. De Adviesraad adviseert de Raad van Eigenaren van Huisartsopleiding Nederland over opdrachten die deze aan de werkorganisatie verstrekt. Huisartsopleiding Nederland is een belangrijke partner om onze doelen te realiseren. Wij zijn medeverantwoordelijk voor het onderwijs dat aan de acht instituten wordt gegeven: het instituut, dat zijn wij, opleiders en staf.

  Als je met ons contact wenst, stuur dan een e-mail naar secretariaat@lhov.nl. Bij specifieke vragen kun je aangeven welk bestuurslid je wilt spreken, onze aandachtsgebieden staan hieronder aangegeven.

  Jaap Wynia - voorzitter

  Huisarts te Amsterdam, Huisartsopleider Amsterdam UMC locatie AMC

  Te benaderen voor algemene bestuurszaken en externe contacten, graag altijd meenemen in de cc. (voorzitter@lhov.nl) wanneer je een ander bestuurslid verkiest i.v.m. de aandachtsgebieden.

  Hein Locht - penningmeester

  Huisarts te Eindhoven, Huisartsopleider Maastricht University

  Te benaderen voor organisatorische belangen rond het opleiden, het HDS fonds en voor onze jaarrekening en begroting.

  Marijke Olthof - secretaris

  Huisarts te Roden, Huisartsopleider UMCG
  Te benaderen voor congressen, evenementen en de communicatie met onze achterban.

  Vera Gondrie - algemeen bestuurslid

  Huisarts te Geldermalsen, huisartsopleider Radboudumc

  Irvine Velberg - algemeen bestuurslid

  Huisarts te Katwijk aan de Rijn, Huisartsopleider LUMC

  Te benaderen over innovatie en kwaliteit van de opleiders, de kwaliteit van het onderwijs voor de aios (contact met de LOVAH), ideeën voor de Adviesraad bij Huisartsopleiding Nederland.

  Marco Heijkoop - algemeen bestuurslid

  Huisarts te Nieuw-Beijerland, Huisartsopleider Erasmus MC

  Te benaderen voor kwaliteit van onderwijs en de opleiders, ideeën voor de Adviesraad bij Huisartsopleiding Nederland.

  Linda Franssen - algemeen bestuurslid

  Huisarts te Zeist, Huisartsopleider UMC Utrecht

  Te benaderen voor financiële belangen van opleiders en de website.

  Statuten

  pdfStatuten LHOV

  De LHOV heeft acht regiovertegenwoordigers. Zij zijn actief in een Regionale Opleiders Vereniging (ROV) of netwerk en zijn voor het LHOV-bestuur een belangrijk aanspreekpunt voor onderwerpen en belangenbehartiging binnen ‘hun’ regio en instituut.

  Jaarplan 2024

  Bekijk en download hier het Jaarplan 2024.

  Jaarverslag 2023

  Bekijk en download hier het Jaarverslag 2023.

  Regeling vacatiegelden

  Voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de LHOV is het mogelijk dat de opleider in aanmerking komt voor een vergoeding van de LHOV (vacatiegeld). Bijvoorbeeld wanneer je namens de LHOV een vergadering voorbereidt en bijwoont. Of namens de LHOV deelneemt aan een activiteit, zoals een beurs. De vergoeding bedraagt € 85,-- per uur.

  Als je denkt dat je in aanmerking komt voor vacatiegeld, kun je de betreffende werkzaamheden van tevoren bij het bestuur aanmelden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar secretariaat@lhov.nl. Als er toestemming wordt verleend, ontvang je van het secretariaat een declaratieformulier. Het ingevulde declaratieformulier kun je indienen via een e-mail naar secretariaat@lhov.nl.