Skip to main content

  Link naar HAweb

  Nieuws

  Nieuwsbrief mei 2024

  Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
  - Update onderzoek onkostenvergoeding opleiders (met managementsamenvatting)
  - Lustrumcongres en aanmeldformulier
  - Vera Gondrie, nieuw bestuurslid, stelt zich voor
  - Uitnodiging en aanmelden Algemene Ledenvergadering 6 juni 2024 (digitaal)

  Update 10 juni 2024: lees hier het gehele rapport 'Vergoeden verbeteren - argumenten voor waardering huisartsopleider', SiRM, maart 2024

  Samenvatting onderzoek kostenvergoeding opleiders

  Dit jaar start de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een traject om de vergoeding voor huisartsopleiders te bepalen. De LHOV heeft de indruk dat de kosten voor huisartsopleiders bij het vorige onderzoek zijn onderschat.

  Lustrumcongres Opleiden en Zoo 11 oktober 2024

  De LHOV organiseert op 11 oktober 2024 het congres 'Opleiden & Zoo' ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan. Wat gaan we doen? Meld je aan!

  Nieuwsbrief februari 2024

  Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
  - LHOV Congres 'Opleiden & Zoo' 11 oktober 2024 in Burgers' Zoo
  - LHOV kostenonderzoek: update

  Nieuwsbrief november 2023

  Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
  - Update vooronderzoek onkostenvergoeding huisartsopleiders
  - Vooraankondiging LHOV-congres 11 oktober 2024
  - Jubileumspel LHOV 25 jaar: heb jij het spel al?

  Nieuwsbrief juni 2023

  Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
  - Kostenonderzoek rapport NZa: 2 leden voor onze stuurgroep gezocht.
  - Uitnodiging ALV 13 juli.
  - Inschrijving HA Spoedcongres geopend.
  - Impressie spel: ledencadeau ter gelegenheid van LHOV 25 jaar.

  Hoe denken opleiders over kwaliteitsbeleid?

  Wat wilt u als huisartsopleider terugzien in het kwaliteitsbeleid? Met een online enquête is de mening gepeild aan de hand van deze centrale vraag. Het antwoord? In het kort: niet meer, wel beter en inhoudelijk.

  Waarom lid zijn van de LHOV? Je leest het in de nieuwe folder

  De LHOV behartigt opleidersbelangen voor onderwerpen die het individuele belang van opleiders overstijgen. Wat en hoe? Je leest het in onze nieuwe folder. Nog geen lid? Meld je dan aan (en het lidmaatschap is gratis.)

  Uitkomsten enquête opleidersoverschot

  Door terugloop in aanmeldingen voor de huisartsopleiding krijgen steeds meer huisartsopleiders te maken met de gevolgen van een overschot aan opleiders ten opzichte van het aantal geplaatste AIOS. Om te inventariseren wat de ervaringen hiermee zijn, heeft de LHOV in september 2022 een enquête uitgezet onder haar leden om de ervaringen met het opleidersoverschot te peilen.