Skip to main content

  Link naar HAweb

  Nieuws

  Nieuwsbrief november 2022

  Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
  - Vergoeding aios - co-model: niet standaard regelen, aldus LHOV
  - Korting voor STARclass verlengd: maak er gebruik van en meld je ervoor aan
  - Uitkomsten enquête opleideroverschot, actie LHOV
  - Veranderingen huisartsopleiding op de huisartsenpost, per 1 november
  - Werkgroep Europese samenwerking LOVAH zoekt hosts
  - Nieuwe folder LHOV verschijnt binnenkort

  Opleiden van de huisarts van morgen

  Er zijn terechte zorgen of iedere inwoner van Nederland in de toekomst nog wel toegang tot huisartsenzorg houdt. Wij huisartsen moeten ons er nu eensgezind hard voor maken dat de waardering die de huisarts alom van de patiënten krijgt, vertaald wordt in randvoorwaarden die nodig zijn om ons werk goed te blijven doen. Dit is de belangrijkste boodschap van de huidige actieweek: #iedereeneenhuisarts.

  Regeling vacatiegelden

  Voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de LHOV is het mogelijk dat de opleider in aanmerking komt voor een vergoeding van de LHOV (vacatiegeld).

  Nieuwsbrief juni 2022

  Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
  - Standpunt LHOV aios co-model
  - Brainstorm revisie Landelijk Opleidingsplan: 28 en 29 juni
  - Algemene Ledenvergadering 16 juni
  - 25 jaar LHOV
  - STARclass spoedzorg in de huisartspraktijk

  LHOV: geen verplicht aios co-model

  De LHOV wijst een verplicht aios co-model af. Een zwaarwegend argument is de nu al grote hoeveelheid taken en verplichtingen voor opleiders. We zien echter ook veel voordelen van een aios co-model. Het model is geschikt voor aios en huisartsopleiders die het willen. De aios hebben op deze manier zelf de keuze en blijven ‘in the lead’ over hun leerproces. De LHOV raadt aan om co-assistenten op te leiden als positieve aanvulling op onze vakinhoud, dit geldt ook voor de praktijken die geen aios-opleidingspraktijk zijn.

  Nieuwsbrief maart 2022

  Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
  - Vernieuwd Landelijk Opleidings Plan (LOP)
  - Oproep: LHOV zoekt enthousiaste opleider voor het nieuwe LOP
  - Jaarverslag 2021
  - Jaarplan 2022

  Vanaf 2021 is het lidmaatschap van de LHOV gratis

  Vanaf 1 januari 2021 is het lidmaatschap van de LHOV gratis, opleiders zijn geen contributie meer verschuldigd. Vanaf die datum ontvangt de LHOV een subsidie van de SBOH.

  Formeel vastgesteld kostenonderzoek NZa MVO SBOH

  Half juli heeft de Raad van Bestuur van NZa het kostenonderzoek MVO SBOH formeel vastgesteld. Daarmee is een einde gekomen aan een lang traject, met intensieve samenwerking tussen NZa, SBOH en opleiders en aios van de opleidingen tot HA, SO en AVG. Het rapport vindt u hier terug.

  Voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen

  18 juli 2020. Voor het eerst meldt het CBS meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen. Grofweg zes van de tien huisartsen was eind 2018 vrouw (58 procent). Dat komt vooral doordat veel mannelijke huisartsen met pensioen gaan, terwijl op hetzelfde moment meer vrouwen dan mannen afstuderen van de huisartsenopleiding.

  Herziening leidraad voor dienstdoen aios

  Huisartsopleiding Nederland werkt aan herziening van 'Aios op de huisartsenpost , leidraad voor het leren dienstdoen'. De herziening vindt plaats in afstemming met velen, ook de leden van de LHOV.