lhov_web_header22_1.jpg

Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
- Kostenonderzoek rapport NZa: 2 leden voor onze stuurgroep gezocht.

- Uitnodiging ALV 13 juli.

- Inschrijving HA Spoedcongres geopend.

- Impressie spel: ledencadeau ter gelegenheid van LHOV 25 jaar.

Wat wilt u als huisartsopleider terugzien in het kwaliteitsbeleid? Met een online enquête is de mening gepeild aan de hand van deze centrale vraag. Het antwoord? In het kort: niet meer, wel beter en inhoudelijk.

De LHOV behartigt opleidersbelangen voor onderwerpen die het individuele belang van opleiders overstijgen. Wat en hoe? Je leest het in onze nieuwe folder. Nog geen lid? Meld je dan aan (en het lidmaatschap is gratis.)

Door terugloop in aanmeldingen voor de huisartsopleiding krijgen steeds meer huisartsopleiders te maken met de gevolgen van een overschot aan opleiders ten opzichte van het aantal geplaatste AIOS. Om te inventariseren wat de ervaringen hiermee zijn, heeft de LHOV in september 2022 een enquête uitgezet onder haar leden om de ervaringen met het opleidersoverschot te peilen.

Lees in deze nieuwsbrief onder meer:

- Vergoeding aios - co-model: niet standaard regelen, aldus LHOV

- Korting voor STARclass verlengd: maak er gebruik van en meld je ervoor aan

- Uitkomsten enquête opleideroverschot, actie LHOV

- Veranderingen huisartsopleiding op de huisartsenpost, per 1 november

- Werkgroep Europese samenwerking LOVAH zoekt hosts

- Nieuwe folder LHOV verschijnt binnenkort

Er zijn terechte zorgen of iedere inwoner van Nederland in de toekomst nog wel toegang tot huisartsenzorg houdt. Wij huisartsen moeten ons er nu eensgezind hard voor maken dat de waardering die de huisarts alom van de patiënten krijgt, vertaald wordt in randvoorwaarden die nodig zijn om ons werk goed te blijven doen. Dit is de belangrijkste boodschap van de huidige actieweek: #iedereeneenhuisarts.

Voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de LHOV is het mogelijk dat de opleider in aanmerking komt voor een vergoeding van de LHOV (vacatiegeld).

Lees in deze nieuwsbrief onder meer:

- Standpunt LHOV aios co-model

- Brainstorm revisie Landelijk Opleidingsplan: 28 en 29 juni

- Algemene Ledenvergadering 16 juni

- 25 jaar LHOV

- STARclass spoedzorg in de huisartspraktijk

De LHOV wijst een verplicht aios co-model af. Een zwaarwegend argument is de nu al grote hoeveelheid taken en verplichtingen voor opleiders. We zien echter ook veel voordelen van een aios co-model. Het model is geschikt voor aios en huisartsopleiders die het willen. De aios hebben op deze manier zelf de keuze en blijven ‘in the lead’ over hun leerproces. De LHOV raadt aan om co-assistenten op te leiden als positieve aanvulling op onze vakinhoud, dit geldt ook voor de praktijken die geen aios-opleidingspraktijk zijn.

Graag nodigen we je uit voor een volgende online bijeenkomst over de revisie van het landelijk opleidingsplan (LOP). Je kunt deelnemen op 28 of 29 juni 2022, van 16.00 tot 18.00 uur. Het programma op beide dagen is hetzelfde.

Met meer dan veertig medische vervolgopleidingen valt er heel wat te kiezen. Daarom organiseert de KNMG zaterdag 18 juni 2022 in het NBC Nieuwegein speciaal voor studenten en basisartsen de KNMG Carrièrebeurs. Huisartsopleiding Nederland is er met een stand en is op zoek naar een opleider die het leuk vindt om een dagdeel te helpen.

Lees in deze nieuwsbrief onder meer:

- Vernieuwd Landelijk Opleidings Plan (LOP)

- Oproep: LHOV zoekt enthousiaste opleider voor het nieuwe LOP

- Jaarverslag 2021

- Jaarplan 2022

 

Lees in deze nieuwsbrief:
- Algemene Ledenvergadering 2 december 2021: uitnodiging en aanmelden
- Uitnodiging voor een bijeenkomst over actualisering van het Landelijk Opleidingsplan (LOP)
- Terugblik op het LHOV-congres 1 oktober 2021

Katinka Dirken heeft afscheid genomen als bestuurssecretaris van de LHOV.

De opleidingshoofden hebben besloten om te stoppen met het aios-dashboard. Het dashboard is bedoeld als applicatie voor onderwijsverbetering met behulp van spiegelinformatie over soort en aantal aandoeningen die een aios en de opleider op het spreekuur ziet. Hardnekkige technische, organisatorische en administratieve knelpunten maken echter het werken met het dashboard lastig.

Vorig jaar werd, door de gevolgen van de coronapandemie, besloten dat het congres Hot Topics Urgent Care werd verplaatst naar september 2021. Dit congres van Huisartsopleiding Nederland wordt nu verplaatst naar 2022.

Vanaf 1 januari 2021 is het lidmaatschap van de LHOV gratis, opleiders zijn geen contributie meer verschuldigd. Vanaf die datum ontvangt de LHOV een subsidie van de SBOH.

Graag wil de LHOV je mening peilen over de hoogte van de opleidersvergoeding voor waarnemend huisartsen en HIDHA's die tevens opleider zijn. Dit is de link naar de enquête, invullen duurt slechts 2 minuten.

2 juni 2021. Lees in deze nieuwsbrief:
- Van de voorzitter

- Algemene ledenvergadering 10 juni: meld je aan

- Aankondiging mailing SBOH: LHOV van lidmaatschapstructuur naar subsidiestructuur

- LHOV-congres 1 oktober: aanmelden kan al

- Opleidingscontinuüm Praktijkmanagement in voorbereiding

- Even kennismaken: Marijke Olthof, nieuw bestuurslid

- WONCA 6 - 10 juli: registreren kan al

LHOV laat je schitteren.