header-vervolg-04.jpg

1 september 2020. Het NZa-rapport over het kostenonderzoek heeft een definitieve status gekregen. Dit betekent dat de adviezen voor korting op de opleiding worden overgenomen. Voor ons is nog steeds onduidelijk welke consequenties dit heeft voor de vergoeding van opleiders.

Kun je als huisartsopleider deelnemen aan fysieke bijeenkomsten, georganiseerd op de huisartsenopleiding op locatie? Ja, dat kan, goed en veilig onderwijs geven op locatie.

Half juli heeft de Raad van Bestuur van NZa het kostenonderzoek MVO SBOH formeel vastgesteld. Daarmee is een einde gekomen aan een lang traject, met intensieve samenwerking tussen NZa, SBOH en opleiders en aios van de opleidingen tot HA, SO en AVG. Het rapport vindt u hier terug.

 

De nieuwe vergoedingsbedragen gaan gelden per 01-01-2021. Dit staat verder toegelicht in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 (BR/REG-21140).

16 juli 2020. De NZa ziet in de bezwaren van de LHOV, LHV en SBOH geen aanleiding om haar rapport kostenonderzoek medische vervolgopleidingen aan te passen.

18 juli 2020. Voor het eerst meldt het CBS meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen. Grofweg zes van de tien huisartsen was eind 2018 vrouw (58 procent). Dat komt vooral doordat veel mannelijke huisartsen met pensioen gaan, terwijl op hetzelfde moment meer vrouwen dan mannen afstuderen van de huisartsenopleiding.

5 juni 2020. De LHOV dringt bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan op overleg over aanpassing van het kostenonderzoek 2017 – 2019.

Lees in deze nieuwsbrief:

- Algemene ledenvergadering 14 mei 2020: neem deel via videobellen!

- COVID19 en aios: wat kan er wél?

- LHOV in adviesraad HN

- Kostenonderzoek NZa: jouw mening over kostenverschil?

- Voorstel nieuwe financiële structuur LHOV

10 april 2020. Het Jaarplan 2020 van de LHOV is aan alle opleiders en andere belanghebbenden toegestuurd. Mocht je het niet hebben ontvangen maar dat wel graag willen, stuur dan een e-mail naar het Secretariaat.

Huisartsopleiding Nederland werkt aan herziening van 'Aios op de huisartsenpost , leidraad voor het leren dienstdoen'. De herziening vindt plaats in afstemming met velen, ook de leden van de LHOV.

Huisartsopleiding Nederland en Huisartsenposten Midden-Brabant organiseren op 17 en 18 september 2020 het Hot Topics Urgent Care congres. Ga voor informatie en inschrijven naar de website van Huisartsopleiding Nederland.

De aangepaste forfaitaire accreditatieregeling opleiders staat nu op de website van Huisartsopleiding Nederland en is nu ook toepasbaar op gedeeld opleiderschap.

Klik hier voor meer info.

In 2020 vindt alweer de 25e editie van het WONCA Europe Congres plaats. De SBOH maakt het ook dit jaar mogelijk voor 57 AIOS/AIOTHO’s hieraan deel te nemen. Het congres is van 24 t/m 27 juni en het thema is  “Core values of family medicine: threats and opportunities”.

Lees verder

4 december 2019. De LHOV is een samenwerkingsverband aangegaan met Artsportaal.

Lees in deze uitgave over:

- Erik Koelma nieuwe voorzitter LHOV

- Ontwikkelingen Huisartsopleiding Nederland

- Opleidersvergoeding: misvattingen in kostenonderzoek NZa

- Algemene Ledenvergadering 12 december 2019

- LHOV-congres 2 oktober 2020

Juni 2019. Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van Huisartsopleiding Nederland in november 2018 is zowel het dagelijks als het algemeen bestuur opgestapt. Aangezien HON daarmee (be-)stuurloos dreigde te worden, is een overgangsbestuur geformeerd. Erik Koelma, algemeen bestuurslid LHOV, is voorzitter van het overgangsbestuur.

Lees in deze uitgave over:

- Stand van zaken Huisartsopleiding Nederland

- Vacature voorzitter LHOV

- Nieuw blog van Lia Fluit: Informeel leren: het is er al, dus benut het (beter)!

- Nieuw blog van Joost Zaat: Terminale paniek vermijden

De toestemmingsverklaring voor video-opnames in de opleidingspraktijk en de huisartsenpost is vereenvoudigd. (Juli 2019)

Aan het eind van 2019 ontstaat een vacature voor de functie van  Voorzitter  van de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV).

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen duidelijk aan dat zij medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

In het afgelopen jaar is er veel beroering geweest binnen Huisartsopleiding Nederland. Dat heeft zijn weerslag gehad op de LHOV.

LHOV laat je schitteren.