Skip to main content

  Link naar HAweb

  Nieuws

  Nieuwsbrief februari 2024

  Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
  - LHOV Congres 'Opleiden & Zoo' 11 oktober 2024 in Burgers' Zoo
  - LHOV kostenonderzoek: update

  Vacature bestuurslid LHOV (regio Nijmegen)

  Vanwege het vertrek van een bestuurder is het bestuur op zoek naar een algemeen bestuurslid.

  Nieuwsbrief november 2023

  Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
  - Update vooronderzoek onkostenvergoeding huisartsopleiders
  - Vooraankondiging LHOV-congres 11 oktober 2024
  - Jubileumspel LHOV 25 jaar: heb jij het spel al?

  Nieuwsbrief juni 2023

  Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
  - Kostenonderzoek rapport NZa: 2 leden voor onze stuurgroep gezocht.
  - Uitnodiging ALV 13 juli.
  - Inschrijving HA Spoedcongres geopend.
  - Impressie spel: ledencadeau ter gelegenheid van LHOV 25 jaar.

  Hoe denken opleiders over kwaliteitsbeleid?

  Wat wilt u als huisartsopleider terugzien in het kwaliteitsbeleid? Met een online enquête is de mening gepeild aan de hand van deze centrale vraag. Het antwoord? In het kort: niet meer, wel beter en inhoudelijk.

  Waarom lid zijn van de LHOV? Je leest het in de nieuwe folder

  De LHOV behartigt opleidersbelangen voor onderwerpen die het individuele belang van opleiders overstijgen. Wat en hoe? Je leest het in onze nieuwe folder. Nog geen lid? Meld je dan aan (en het lidmaatschap is gratis.)

  Uitkomsten enquête opleidersoverschot

  Door terugloop in aanmeldingen voor de huisartsopleiding krijgen steeds meer huisartsopleiders te maken met de gevolgen van een overschot aan opleiders ten opzichte van het aantal geplaatste AIOS. Om te inventariseren wat de ervaringen hiermee zijn, heeft de LHOV in september 2022 een enquête uitgezet onder haar leden om de ervaringen met het opleidersoverschot te peilen.

  Nieuwsbrief november 2022

  Lees in deze nieuwsbrief onder meer:
  - Vergoeding aios - co-model: niet standaard regelen, aldus LHOV
  - Korting voor STARclass verlengd: maak er gebruik van en meld je ervoor aan
  - Uitkomsten enquête opleideroverschot, actie LHOV
  - Veranderingen huisartsopleiding op de huisartsenpost, per 1 november
  - Werkgroep Europese samenwerking LOVAH zoekt hosts
  - Nieuwe folder LHOV verschijnt binnenkort

  Opleiden van de huisarts van morgen

  Er zijn terechte zorgen of iedere inwoner van Nederland in de toekomst nog wel toegang tot huisartsenzorg houdt. Wij huisartsen moeten ons er nu eensgezind hard voor maken dat de waardering die de huisarts alom van de patiënten krijgt, vertaald wordt in randvoorwaarden die nodig zijn om ons werk goed te blijven doen. Dit is de belangrijkste boodschap van de huidige actieweek: #iedereeneenhuisarts.