header-vervolg-04.jpg

5 juni 2020. De LHOV dringt bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan op overleg over aanpassing van het kostenonderzoek 2017 – 2019.

Lees in deze nieuwsbrief:

- Algemene ledenvergadering 14 mei 2020: neem deel via videobellen!

- COVID19 en aios: wat kan er wél?

- LHOV in adviesraad HN

- Kostenonderzoek NZa: jouw mening over kostenverschil?

- Voorstel nieuwe financiële structuur LHOV

10 april 2020. Het Jaarplan 2020 van de LHOV is aan alle opleiders en andere belanghebbenden toegestuurd. Mocht je het niet hebben ontvangen maar dat wel graag willen, stuur dan een e-mail naar het Secretariaat.

Huisartsopleiding Nederland werkt aan herziening van 'Aios op de huisartsenpost , leidraad voor het leren dienstdoen'. De herziening vindt plaats in afstemming met velen, ook de leden van de LHOV.

Huisartsopleiding Nederland en Huisartsenposten Midden-Brabant organiseren op 17 en 18 september 2020 het Hot Topics Urgent Care congres. Ga voor informatie en inschrijven naar de website van Huisartsopleiding Nederland.

De aangepaste forfaitaire accreditatieregeling opleiders staat nu op de website van Huisartsopleiding Nederland en is nu ook toepasbaar op gedeeld opleiderschap.

Klik hier voor meer info.

In 2020 vindt alweer de 25e editie van het WONCA Europe Congres plaats. De SBOH maakt het ook dit jaar mogelijk voor 57 AIOS/AIOTHO’s hieraan deel te nemen. Het congres is van 24 t/m 27 juni en het thema is  “Core values of family medicine: threats and opportunities”.

Lees verder

4 december 2019. De LHOV is een samenwerkingsverband aangegaan met Artsportaal.

Lees in deze uitgave over:

- Erik Koelma nieuwe voorzitter LHOV

- Ontwikkelingen Huisartsopleiding Nederland

- Opleidersvergoeding: misvattingen in kostenonderzoek NZa

- Algemene Ledenvergadering 12 december 2019

- LHOV-congres 2 oktober 2020

Juni 2019. Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van Huisartsopleiding Nederland in november 2018 is zowel het dagelijks als het algemeen bestuur opgestapt. Aangezien HON daarmee (be-)stuurloos dreigde te worden, is een overgangsbestuur geformeerd. Erik Koelma, algemeen bestuurslid LHOV, is voorzitter van het overgangsbestuur.

Lees in deze uitgave over:

- Stand van zaken Huisartsopleiding Nederland

- Vacature voorzitter LHOV

- Nieuw blog van Lia Fluit: Informeel leren: het is er al, dus benut het (beter)!

- Nieuw blog van Joost Zaat: Terminale paniek vermijden

De toestemmingsverklaring voor video-opnames in de opleidingspraktijk en de huisartsenpost is vereenvoudigd. (Juli 2019)

Aan het eind van 2019 ontstaat een vacature voor de functie van  Voorzitter  van de Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging (LHOV).

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen duidelijk aan dat zij medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

In het afgelopen jaar is er veel beroering geweest binnen Huisartsopleiding Nederland. Dat heeft zijn weerslag gehad op de LHOV.

De NPA geeft in een reactie over onze berichtgeving dat zij werkt aan een driejaarscyclus voor hercertificering van de praktijkaccreditering. Het lijkt erop dat de oproep van de LHOV en HRMO, gesteund door VPH en later de LHV, effect heeft.

De NPA loopt vertraging op bij aanpassing van het systeem en introduceert toch weer een jaarlijks ‘coachend gesprek’. De LHOV en Het Roer Moet Om (HRMO) achten dit onwenselijk. De afspraken zijn glashelder, en daar houden wij de NPA aan: 1. De accreditering wordt in frequentie teruggebracht naar 1 keer in de 3 jaar. En 2. De normen die de NPA hanteert, worden in gezamenlijkheid met accrediterende huisartsen beoordeeld op noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid volgens de Trechter van Verdunning.

Huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen elders in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg, en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen of te verschuiven. Het is daarom hoog tijd om te bekijken hoe we nu en in de nabije toekomst invulling geven aan onze kernwaarden en kerntaken.

Het bestuur van de LHOV nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en thema, die 14 juni 2018 wordt gehouden in Utrecht.

Niet in alle landen heeft de huisarts zo'n prominente rol als in Nederland. Wat is de rol van de Nederlandse huisarts, bijvoorbeeld waar het gaat om preventie, verzorging, opname? Het is de hoogste tijd dat we als huisarts heldere afspraken maken over wie wat doet. Opdat onze patiënten niet tussen wal en schip raken.

De visie van Mirella Buurman, voorzitter LHOV, is gepubliceerd in Coincide (mei 2018). 

LHOV laat je schitteren.