header-vervolg-04.jpg

Lees in deze nieuwsbrief:
- Algemene Ledenvergadering 2 december 2021: uitnodiging en aanmelden
- Uitnodiging voor een bijeenkomst over actualisering van het Landelijk Opleidingsplan (LOP)
- Terugblik op het LHOV-congres 1 oktober 2021

Katinka Dirken heeft afscheid genomen als bestuurssecretaris van de LHOV.

De opleidingshoofden hebben besloten om te stoppen met het aios-dashboard. Het dashboard is bedoeld als applicatie voor onderwijsverbetering met behulp van spiegelinformatie over soort en aantal aandoeningen die een aios en de opleider op het spreekuur ziet. Hardnekkige technische, organisatorische en administratieve knelpunten maken echter het werken met het dashboard lastig.

Vorig jaar werd, door de gevolgen van de coronapandemie, besloten dat het congres Hot Topics Urgent Care werd verplaatst naar september 2021. Dit congres van Huisartsopleiding Nederland wordt nu verplaatst naar 2022.

Vanaf 1 januari 2021 is het lidmaatschap van de LHOV gratis, opleiders zijn geen contributie meer verschuldigd. Vanaf die datum ontvangt de LHOV een subsidie van de SBOH.

Graag wil de LHOV je mening peilen over de hoogte van de opleidersvergoeding voor waarnemend huisartsen en HIDHA's die tevens opleider zijn. Dit is de link naar de enquête, invullen duurt slechts 2 minuten.

9 juni 2021. De LOVAH organiseert 24 juni een webinar Leefstijlgeneeskunde. Lekker thuis op de bank! Meld je nu aan via deze link.

2 juni 2021. Lees in deze nieuwsbrief:
- Van de voorzitter

- Algemene ledenvergadering 10 juni: meld je aan

- Aankondiging mailing SBOH: LHOV van lidmaatschapstructuur naar subsidiestructuur

- LHOV-congres 1 oktober: aanmelden kan al

- Opleidingscontinuüm Praktijkmanagement in voorbereiding

- Even kennismaken: Marijke Olthof, nieuw bestuurslid

- WONCA 6 - 10 juli: registreren kan al

22 januari 2021. We willen opleiders werven, daarom hebben we de film Deel de Passie gemaakt. Bekijk de film en deel hem in je netwerk, hij is vrij van rechten.

Jaap Wynia is de nieuwe voorzitter van de LHOV. Op 10 december 2020 kreeg Jaap de voorzittershamer overgedragen van Erik Koelma.

8 december 2020. Lees in deze nieuwsbrief:

- Algemene Ledenvergadering 10 december 2020: neem deel via videobellen!

- Nieuwe financiële structuur LHOV

- NZa-rapport kostenonderzoek: update

- Rondje langs de regio's

- Kennismaking nieuwe bestuursleden

7 december 2020. In overleg met de SBOH en de Hoofden van de Huisartsopleidingen is een nieuwe vergoeding voor de eerste en derdejaars opleiders afgesproken. Een officieel bericht met de resultaten volgt later.

1 september 2020. Het NZa-rapport over het kostenonderzoek heeft een definitieve status gekregen. Dit betekent dat de adviezen voor korting op de opleiding worden overgenomen. Voor ons is nog steeds onduidelijk welke consequenties dit heeft voor de vergoeding van opleiders.

Kun je als huisartsopleider deelnemen aan fysieke bijeenkomsten, georganiseerd op de huisartsenopleiding op locatie? Ja, dat kan, goed en veilig onderwijs geven op locatie.

Half juli heeft de Raad van Bestuur van NZa het kostenonderzoek MVO SBOH formeel vastgesteld. Daarmee is een einde gekomen aan een lang traject, met intensieve samenwerking tussen NZa, SBOH en opleiders en aios van de opleidingen tot HA, SO en AVG. Het rapport vindt u hier terug.

 

De nieuwe vergoedingsbedragen gaan gelden per 01-01-2021. Dit staat verder toegelicht in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2021 (BR/REG-21140).

16 juli 2020. De NZa ziet in de bezwaren van de LHOV, LHV en SBOH geen aanleiding om haar rapport kostenonderzoek medische vervolgopleidingen aan te passen.

18 juli 2020. Voor het eerst meldt het CBS meer vrouwelijke dan mannelijke huisartsen. Grofweg zes van de tien huisartsen was eind 2018 vrouw (58 procent). Dat komt vooral doordat veel mannelijke huisartsen met pensioen gaan, terwijl op hetzelfde moment meer vrouwen dan mannen afstuderen van de huisartsenopleiding.

5 juni 2020. De LHOV dringt bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan op overleg over aanpassing van het kostenonderzoek 2017 – 2019.

Lees in deze nieuwsbrief:

- Algemene ledenvergadering 14 mei 2020: neem deel via videobellen!

- COVID19 en aios: wat kan er wél?

- LHOV in adviesraad HN

- Kostenonderzoek NZa: jouw mening over kostenverschil?

- Voorstel nieuwe financiële structuur LHOV

10 april 2020. Het Jaarplan 2020 van de LHOV is aan alle opleiders en andere belanghebbenden toegestuurd. Mocht je het niet hebben ontvangen maar dat wel graag willen, stuur dan een e-mail naar het Secretariaat.

LHOV laat je schitteren.