header-vervolg-02.jpg

Huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen elders in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg, en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen of te verschuiven. Het is daarom hoog tijd om te bekijken hoe we nu en in de nabije toekomst invulling geven aan onze kernwaarden en kerntaken.

Het bestuur van de LHOV nodigt haar leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering en thema, die 14 juni 2018 wordt gehouden in Utrecht.

Niet in alle landen heeft de huisarts zo'n prominente rol als in Nederland. Wat is de rol van de Nederlandse huisarts, bijvoorbeeld waar het gaat om preventie, verzorging, opname? Het is de hoogste tijd dat we als huisarts heldere afspraken maken over wie wat doet. Opdat onze patiënten niet tussen wal en schip raken.

De visie van Mirella Buurman, voorzitter LHOV, is gepubliceerd in Coincide (mei 2018). 

Opleiders, aios, assistenten, POH’s en andere relaties, bezoekers wisten de LHOV goed te vinden tijdens de Huisartsbeurs op 7 april in de Jaarbeurs in Utrecht. Een korte terugblik.

Het bestuur van de LHOV verwelkomt leden en andere belangstellenden bij haar stand op de Huisartsbeurs. Het thema van de beurs is ‘Gezonde ambitie’. Onze ambitie is om opleiders te helpen flexibel en bevlogen te zijn bij het opleiden van nieuwe collega’s. Dit doen wij door bij te dragen aan een zinnig en inspirerend opleiderscurriculum en goede randvoorwaarden te onderhandelen met de SBOH. De Huisartsbeurs vindt 7 april plaats in de Jaarbeurs in Utrecht.

In 2018 zetten we onze missie voort. Lees in ons Jaarplan over opleidersbelangen, opleiderscurriculum, co-assistenten opleiders.

De opleider wordt gevraagd om een handtekening te zetten onder de aanvraag reiskostenvergoeding dienstreizen. Een aantal opleiders vindt dat problematisch. Wij hebben bij de SBOH nagevraagd en het blijkt een eis te zijn van de accountant, wettelijk vastgelegd. De boodschap is dus: het is niet anders!

Tip: vraag je aios om declarabele dienstreizen te clusteren en eens per kwartaal of jaar voor accordering van de vergoeding ervan bij jou aan te leveren.

Opleidersenquête over geen aios in de praktijk en de praktijkaccreditatie

Lees in deze uitgave over:

- De feestelijke lustrumviering

- Terugblik op het NHG-congres

- Opleidersenquete

- ALV van 30 november jl.

Het voorprogramma van het NHG-congres werd geopend door onze voorzitter Mirella Buurman. Omdat de LHOV haar 20-jarig bestaan viert, was het tijd voor een feestje!

Onlangs is er een nieuwe opleidersvereniging opgericht in Leiden: het LHOP.

In deze uitgave kunt u lezen over het NHG-congres met als voorprogramma een workshop 'omdenken' en over de ALV van 30 november a.s.

Op 30 november vindt de Algemene Ledenvergadering van de LHOV plaats. 

Op 12 en 13 oktober organiseert het Rabboud UMC het congres Hot Topics Urgent Care in Burgers'Zoo in Arnhem.

Frictieleegstand – ongewild geen aios hebben maar wel kosten moeten maken – en een vergoeding daarvoor is al jaren een punt van discussie tussen de opleiders en de SBOH.

Omdat de LHOV de acties van Het Roer Moet Om van harte steunt plaatsen we hierbij hun laatste nieuwsbrief waarin ook een oproep staat om te doneren.

In uitgave 4 van het LHV ledenblad 'De Dokter' geeft LHOV voorzitter Mirella Buurman samen met huisartsopleider Arjo van den Berg een interview over wat het opleiderschap vergt en wat een huisarts beweegt om opleider te zijn.

Algemene Leden Vergadering LHOV 11 mei 2017
Thema: Innovatie en zelfmanagement

Vandaag bestaat de LHOV 20 jaar. Wij willen u van harte feliciteren daarmee en bedanken voor uw steun.

Het komend jaar stimuleren we als LHOV huisartsopleiders om nog meer hun kennis en kunde op de instituten te delen, zodat innovaties snel beschikbaar komen voor de toekomstige generatie huisartsen. Ook de aios zelf, via de LOVAH, betrekken we hierbij. We voelen ons als opleiders verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding en willen dat op deze manier ook laten zien.

 

Mirella Buurman - voorzitter LHOV -

LHOV laat je schitteren.