header-vervolg-03.jpg

Sinds 2007 wordt het bestuur van Huisartsopleiding Nederland gevormd door de hoofden van de acht huisartsopleidingen en acht opleiders. Twee jaar geleden zijn ook twee afdelingshoofden toegetreden tot het bestuur. Wij dragen als opleiders op landelijk niveau actief en constructief ons steentje bij aan de beleidsvorming. En we zijn medeverantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen rond thema’s als het opleidingsplan, toetsing, werving & selectie en andere ‘instituut overstijgende’ zaken.

Dit model heeft jarenlang naar tevredenheid gewerkt. De laatste anderhalf jaar is echter de behoefte ontstaan, met name vanuit de hoofden en ook vanuit de academische huisartsgeneeskunde, om te evalueren of de huidige structuur nog wel past bij de ontwikkelingen van de huisartsenopleiding. Dit gaat gepaard met gedachten van opleidingszijde over een mogelijke verschuiving van verantwoordelijkheden, die wij als LHOV op z’n zachtst gezegd niet wenselijk vinden.

De snel veranderende zorg vraagt om flexibele en bevlogen nieuwe collega’s. Die nieuwe collega’s, de aios, worden opgeleid door flexibele en bevlogen huisartsopleiders. U dus! Maar als u dit leest, heeft u dan het ‘ja-gevoel’? Denkt u dan: “Ja, dat geldt voor mij, ik ben een flexibele en bevlogen opleider”? Als ik hierop eind vorig jaar zelf antwoord had moeten geven dan had ik moeten toegeven dat de rek een beetje uit mijn flexibiliteit en bevlogenheid was.

Ik zie het als een uitdaging om het landelijk bestuur van de LHOV in te gaan. Aangezien ik samen met twee andere collega’s de regionale Utrechtse opleidersvereniging nieuw leven heb ingeblazen, bedien ik op die manier twee kanten. Een actieve(re) regionale vereniging, en een vrijgekomen vacature in het landelijk bestuur.

Dag collega opleiders, als nieuw bestuurslid wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Al schrijvend zag ik een rode draad in mijn verhaal ontstaan. Opleiden is vooral ook leren. Ik zal uitleggen wat ik bedoel.

Huisarts Universalis: de titel van het NHG-congres over leren. Leren in de praktijk, van de patiënt, van elkaar en natuurlijk ook opleiden.

Opleiders zien dat hun aios moeite hebben om een consult binnen 10 minuten af te ronden. Ook tegen het einde van hun opleiding. Een eerstejaars aios begint vaak met 20 of 30 minuten per consult bij de start van de opleiding. Tot een paar jaar geleden ging de consulttijd dan vlot terug naar 15 minuten per consult. Nu zien opleiders regelmatig 3e jaars aios die nog 15 minuten per consult nodig hebben. En dat terwijl onze praktijken nog zijn ingericht op zes patiënten per uur.

Waarom gaat de LHOV naar een werkconferentie? Wat kunnen opleiders halen en brengen? Norbert Schilder en Gerda van der Woude waren aanwezig namens de LHOV  op de werkconferentie met als thema ‘versterking van de driehoek instituut, aios en opleider’. En daar viel aardig wat te halen en brengen.

Kranten staan er vol van, de politiek stoeit ermee en patiënten melden op het spreekuur de schade en pijn die gepaard gaat met de eisen van de arbeidsmarkt en marktwerking. Niemand lijkt zijn baan zeker, iedereen moet voorsorteren op vernieuwing, up to date zijn, vanaf de start van zijn carrière en blijvend daarna. Een open mind, zo nodig een zakje geld en dan zal het goed met je gaan is het paradigma. Waarbij vergeten wordt dat kansen en persoonlijke mogelijkheden zich niet zo makkelijk laten modificeren. De maakbare samenleving is een concept wat er in onze spreekkamers heel anders uitziet. Wij zien kwetsbaarheid en pech.

Tijdens de evaluatie ronde van de huisartsopleidingen zegt een aantal opleiders meer behoefte te hebben aan feedback en zelfs aan meer toetsing op hun eigen opleiderskwaliteit.

Samen dapper voor de zorg, de publicatie van deze oproep aan de politieke partijen vormde de opmaat tot het nationale debat ‘politieke keuzes in de zorg’, 21 januari in Carré. 

In 2007 werd Huisartsopleiding Nederland opgericht en daarna was er nog maar één huisartsopleiding in Nederland met, zeg maar, acht filialen. 

In december heb ik leren snowboarden. Wat een magisch gevoel om te zweven over een dik pak maagdelijke sneeuw of in scherpe bochten te swingen op de piste.

LHOV laat je schitteren.