lhov_web_header22_6.jpg

Ik ben Linda Franssen, huisarts en praktijkhouder in Zeist sinds 2009. Ik ben als opleider verbonden aan het UMC Utrecht. En nieuw bestuurslid van de LHOV.

Ik ben Marijke Olthof, ik heb een solopraktijk in Roden en ben als opleider verbonden aan het UMCG. En nieuw bestuurslid van de LHOV.

Ik ben Marco Heijkoop, huisarts in Nieuw-Beijerland, 15 jaar opleider en verbonden aan het Erasmus MC. En nieuw bestuurslid van de LHOV.

Ik ben Jaap Wynia, huisarts in Amsterdam, 13 jaar opleider en verbonden aan het AMC. En nieuw bestuurslid van de LHOV.

Ik ben Irvine Velberg, huisarts in Katwijk aan den Rijn, 16 jaar opleider en verbonden aan het LUMC. En nieuw bestuurslid van de LHOV.

Als je in de media het woord ‘huisarts’ tegenkomt, moet het wel raar lopen wil je niet binnen twee regels ‘te druk’ en ‘moet meer ondersteuning (lees: geld) hebben’ aantreffen. Ik denk dan: als je het te druk hebt, moet je of meer werkvolk inhuren of minder taken op je bordje scheppen. Dat laatste lees ik nergens, en dat verontrust mij. In mijn beleving kan meer dan de helft van de taken, zeker bij huisartsen, eraf. Een aantal uitdagende voorstellen over taakverandering in de zorg.

Huisartsen worden vandaag de dag overspoeld door alle richtlijnen en bronnen die voorhanden zijn. Deze medische bronnen groeien explosief, vooral op het internet.

In discussies met opleiders over leren merk ik dat vaak in eerste instantie wordt gedacht aan bij- en nascholingsactiviteiten, congressen, workshops etc. om de kennis te vergroten.

Ik sta op zaterdagochtend in de miezerregen met een kar vol plantjes in een tuincentrum. De dokter van de huisartsenpost belt. Cor wil geen anonieme dokter, hij wil mij. Type ruwe bolster, blanke pit. Hij is zo benauwd dat hij niet meer verder wil.

5 februari jl. verzorgden wij de opening van de Interstavendag 2019. Aanwezig waren medewerkers, opleiders en aios van de acht huisartsopleidingen en medewerkers van Huisartsopleiding Nederland. De jaarlijkse Interstavendag werd voor het eerst georganiseerd door medewerkers van Huisartsopleiding Nederland, tot nu toe werd dit beurtelings gedaan door één van de instituten. Plan is dat de Interstavendag voortaan om en om wordt georganiseerd door de instituten en HON. Deze keuze past bij onze gezamenlijke ontwikkeling, waarin de acht opleidingsinstituten en HON ieder een essentiële bijdrage leveren aan een gemeenschappelijk doel: goede, toekomstbestendige huisartsen opleiden voor iedereen in Nederland.

Huisartsen organiseerden 21 januari jl. met urgentiegevoelens een landelijke bijeenkomst. Zestig jaar geleden werd op dezelfde plek in Woudschoten het fundament voor het nieuwe specialisme Huisartsgeneeskunde gelegd. Fundamentele kernwaarden van zorg werden toen geformuleerd. Deze zorg moet behalve persoonsgericht ook generalistisch en continu zijn. Het werkterrein van de huisartsen is sindsdien steeds meer opgerekt.

60 jaar na de vorige Woudschotenconferentie zijn opnieuw de kernwaarden van de huisartsenzorg vastgesteld. Een proces van een jaar is daarmee tot een finale gekomen. 1300 huisartsen (in opleiding) hebben in strak georganiseerde praatsessies mee gediscussieerd, ruim 3500 hebben de enquête ingevuld en alle beroepsgroepen zijn bij de totstandkoming betrokken geweest. Dus het draagvlak is groot.

Sinds 2007 wordt het bestuur van Huisartsopleiding Nederland gevormd door de hoofden van de acht huisartsopleidingen en acht opleiders. Twee jaar geleden zijn ook twee afdelingshoofden toegetreden tot het bestuur. Wij dragen als opleiders op landelijk niveau actief en constructief ons steentje bij aan de beleidsvorming. En we zijn medeverantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen rond thema’s als het opleidingsplan, toetsing, werving & selectie en andere ‘instituut overstijgende’ zaken.

Dit model heeft jarenlang naar tevredenheid gewerkt. De laatste anderhalf jaar is echter de behoefte ontstaan, met name vanuit de hoofden en ook vanuit de academische huisartsgeneeskunde, om te evalueren of de huidige structuur nog wel past bij de ontwikkelingen van de huisartsenopleiding. Dit gaat gepaard met gedachten van opleidingszijde over een mogelijke verschuiving van verantwoordelijkheden, die wij als LHOV op z’n zachtst gezegd niet wenselijk vinden.

Ik zie het als een uitdaging om het landelijk bestuur van de LHOV in te gaan. Aangezien ik samen met twee andere collega’s de regionale Utrechtse opleidersvereniging nieuw leven heb ingeblazen, bedien ik op die manier twee kanten. Een actieve(re) regionale vereniging, en een vrijgekomen vacature in het landelijk bestuur.

Dag collega opleiders, als nieuw bestuurslid wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Al schrijvend zag ik een rode draad in mijn verhaal ontstaan. Opleiden is vooral ook leren. Ik zal uitleggen wat ik bedoel.

Opleiders zien dat hun aios moeite hebben om een consult binnen 10 minuten af te ronden. Ook tegen het einde van hun opleiding. Een eerstejaars aios begint vaak met 20 of 30 minuten per consult bij de start van de opleiding. Tot een paar jaar geleden ging de consulttijd dan vlot terug naar 15 minuten per consult. Nu zien opleiders regelmatig 3e jaars aios die nog 15 minuten per consult nodig hebben. En dat terwijl onze praktijken nog zijn ingericht op zes patiënten per uur.

Kranten staan er vol van, de politiek stoeit ermee en patiënten melden op het spreekuur de schade en pijn die gepaard gaat met de eisen van de arbeidsmarkt en marktwerking. Niemand lijkt zijn baan zeker, iedereen moet voorsorteren op vernieuwing, up to date zijn, vanaf de start van zijn carrière en blijvend daarna. Een open mind, zo nodig een zakje geld en dan zal het goed met je gaan is het paradigma. Waarbij vergeten wordt dat kansen en persoonlijke mogelijkheden zich niet zo makkelijk laten modificeren. De maakbare samenleving is een concept wat er in onze spreekkamers heel anders uitziet. Wij zien kwetsbaarheid en pech.

Tijdens de evaluatie ronde van de huisartsopleidingen zegt een aantal opleiders meer behoefte te hebben aan feedback en zelfs aan meer toetsing op hun eigen opleiderskwaliteit.

Samen dapper voor de zorg, de publicatie van deze oproep aan de politieke partijen vormde de opmaat tot het nationale debat ‘politieke keuzes in de zorg’, 21 januari in Carré. 

In december heb ik leren snowboarden. Wat een magisch gevoel om te zweven over een dik pak maagdelijke sneeuw of in scherpe bochten te swingen op de piste.

LHOV laat je schitteren.