header-vervolg-04.jpg

Kwaliteit van opleiders

De kwaliteit van opleiders wordt gestimuleerd en bewaakt door opleiders zelf en gevoed door onderwijs op de instituten. Bij nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs aan de aios ziet de LHOV graag dat het onderwijs aan de opleiders op de instituten gelijkloopt met dat van de aios.

 

Om zelf de kwaliteit van opleiders te kunnen stimuleren en bewaken vragen we van de opleiders een actieve en kritische inbreng op de instituten. Dit is nodig om de opleiding blijvend te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de huisartspraktijk. Dit is het uitgangspunt van de LHOV. Opleiders zijn bij uitstek de experts in praktijkonderwijs, de instituten leveren didactische experts en ‘specialisten’ op onderwerpen. Onze aandacht voor (geen onnodige) verplichtingen voor opleiders is blijvend.

 

Coen Albers, huisarts te Middelburg en opleider Erasmus MC: “Werkplekleren is tweerichtingsverkeer tussen aios en opleider.” Bekijk het filmpje met de visie van Coen, gemaakt voor het NHG-congres 2017 (‘De lerende huisarts’).

 

LHOV laat je schitteren.