lhov_web_header22_1.jpg

Links

Opleidingsinstituten

 

amc uvaradboud mc

lumcerasmus mc rotterdam

vu medisch centrummaastricht university

umc groningenumc utrecht

 
 

Organisaties

 

Huisartsopleiding Nederland
De netwerkorganisatie van instituten en opleiders

 

Landelijke Organisatie voor Aspirant Huisartsen (LOVAH)
De belangenbehartiger van alle circa 2300 huisartsen in opleiding

 

Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH)
De werkgever van huisartsen in opleiding

 

Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs (NVMO)
Voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling of onderzoek van onderwijs of opleidingen in de gezondheidszorg

 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
De wetenschappelijke vereniging van huisartsen

 

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Behartigt de belangen van ruim 12.000 huisartsen en huisartsen in opleiding in Nederland

 

Landelijk Informatie Netwerk Huisartsen (LINH)
 

College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB)
Roept registers in het leven voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden

 

 

Beleid

 

Toekomstvisie huisartsenzorg 2022

 

 

Overig

 

Artsportaal

Dé medische zoekmachine voor artsen door artsen

 

 

 

LHOV laat je schitteren.