lhov_web_header22_2.jpg

Resultaten

De LHOV heeft voor opleiders belangrijke resultaten geboekt:

 

  • Een betere samenwerking met Huisartsopleiding Nederland, instituten en opleiders bij ontwikkeling van de huisartsopleiding.
  • De opleidersvergoeding is geïndexeerd.
  • Frictieleegstand wordt gerepareerd.
  • De accreditering van de praktijk is teruggebracht naar één maal in de drie jaar (met een minimumeis dat opleiders de praktijk éénmaal laten toetsen).
  • Voor opleiders die geaccrediteerd zijn, is het visitatieprogramma IF-H facultatief.
  • De accreditering van de praktijk kan bij meerdere bureaus.
  • Ervaren opleiders die aios begeleiden die een verlengd traject krijgen of zijn ontkoppeld, kunnen in bepaalde situaties een extra vergoeding krijgen.
  • Er is een bijdrage geleverd aan de KBA’s (Kenmerkende Beroeps Activiteiten).
  • Het lidmaatschap voor opleiders is gratis door een verkregen subsidie. Iedere opleider kan daarom lid worden van de LHOV.
  • De LHOV is actief op HAweb; ook opleiders die geen LHOV-lid zijn, kunnen deelnemen aan discussies op dit platform en worden geïnformeerd over actuele zaken.

 

“Deskundige opleiders zijn een must voor een hoge kwaliteit van de huisartsopleiding. De LHOV brengt opleiders en opleiding samen”

Norbert Schilder, huisartsopleider Radboudumc

LHOV laat je schitteren.