lhov_web_header22_6.jpg

Regio’s

De LHOV onderhoudt actief contact met de opleiders die zijn verbonden aan de huisartsopleidingsinstituten in Nederland. De LHOV stimuleert en ondersteunt de regionale opleidersverenigingen (ROV’s) of netwerken.

 

Amsterdam

De opleiders van huisartsopleiding AMC-UvA worden vertegenwoordigd door de (acht) opleiderscoördinatoren van de AMC Huisartsposten in het HAO-Beraad met de AMC-vertegenwoordiger van de LHOV. Deze coördinatoren zijn aanwezig bij het HAO-Beraad.

 

Contactpersoon LHOV-bestuur: Jaap Wynia.

 

De opleiders verbonden aan het VU Medisch Centrum zijn verenigd in de HAOVU. Leden van de HAOVU participeren in verschillende commissies van de Huisartsopleiding VUmc. HAOVU is momenteel niet vertegenwoordigd in het bestuur van de LHOV.

 

Groningen
De Klankbordgroep Huisartsopleiding Groningen is verbonden aan de Huisartsopleiding Groningen. Zij adviseert het hoofd van de opleiding en het opleidersteam.

 

Contactpersoon LHOV-bestuur: Marijke Olthof.

 

Maastricht
Opleiders in de regio Maastricht zijn verenigd in de VHAO-UM, de Vereniging van HuisArts Opleiders verbonden aan de universiteit van Maastricht. De vereniging voert structureel overleg met de vakgroep Huisartsgeneeskunde en komt bijeen op de congresdag voor Huisartsopleiders.

 

Contactpersoon LHOV-bestuur: Hein Locht.

 

Nijmegen
De Klankbordgroep geeft advies aan het management van de huisartsopleiding van het Radboudumc over het beleid.

 

Contactpersoon LHOV-bestuur: Jaap Schuurmans.

 

Rotterdam
Logo deel 1De Vereniging van Rotterdamse Huisartsopleiders Erasmus (ROER) vertegenwoordigt de belangen van opleiders verbonden aan het Erasmus MC.

 

Contactpersoon LHOV-bestuur: Marco Heijkoop.

 

Utrecht
In Utrecht nemen 5 huisartsopleiders deel in het opleidersteam dat 2 maandelijks overlegt met de onderwijscoördinatoren en desgewenst de directie.

 

Contactpersoon LHOV-bestuur: Linda Franssen.

 

Leiden

De Leidse opleiders zijn verenigd in het LHOP (Leids Huisartsen Opleiders Platform) opgericht. Eens per zes weken komt zij bij elkaar om opleiderszaken te bespreken. Het LHOP heeft als doel om haar opleiders vier maal per jaar te informeren over waar zij mee bezig zijn, wat men van hen kan verwachten en te peilen wat er onder opleiders leeft.

 

Contactpersoon LHOV-bestuur: Irvine Velberg.

 

Meer weten?

Bekijk en download de flyer 'LHOV - verenigt en versterkt huisartsopleiders'.

 

 

LHOV laat je schitteren.