header-vervolg-04.jpg

Regio’s

De LHOV onderhoudt actief contact met de opleiders die zijn verbonden aan de huisartsopleidingsinstituten in Nederland. De LHOV stimuleert en ondersteunt de regionale opleidersverenigingen (ROV’s) of netwerken.

 

Amsterdam

De opleiders van huisartsopleiding AMC-UvA worden vertegenwoordigd door de opleiderscoördinatoren van de AMC Huisartsposten in het HAO-Beraad met de AMC

vertegenwoordig(st)er van de LHOV. Het HAO-Beraad komt zes maal per jaar bij elkaar en overlegt dan met het HAO-team over het beleid. 

 

De ROV voor opleiders verbonden aan het VU Medisch Centrum zijn verenigd in de HAOVU. Leden van de HAOVU participeren in verschillende commissies van de Huisartsopleiding VUmc.

 

Groningen
De Klankbordgroep Huisartsopleiding Groningen is verbonden aan de Huisartsopleiding Groningen. Zij adviseert het hoofd van de opleiding en het opleidersteam.

 

Maastricht
Opleiders in de regio Maastricht zijn verenigd in de VHAO-UM, de Vereniging van HuisArts Opleiders verbonden aan de universiteit van Maastricht. De vereniging voert structureel overleg met de vakgroep Huisartsgeneeskunde en komt bijeen op de congresdag voor Huisartsopleiders.

 

Nijmegen
De Klankbordgroep geeft advies aan het management van de huisartsopleiding van het RadboudUMC over het beleid.

 

Rotterdam
Logo deel 1De Vereniging van Rotterdamse Huisartsopleiders Erasmus (ROER) vertegenwoordigt de belangen van opleiders verbonden aan het Erasmus MC. ROER heeft een actieve en sterke positie binnen de overlegstructuren van de huisartsopleiding Rotterdam. Belangrijkste thema’s:

1. Het teruglopend aantal aanmeldingen voor de huisartsopleiding, het huisartstekort in de toekomst in de regio op de langere termijn, en op korte termijn een opleidersoverschot. Hoe gaan we dit aanpakken?

2. De herziening van het opleiders-onderwijscurriculum, waar huisartsen in samenwerking met een vrij groot aantal opleiders zich voor inzetten.

 

Utrecht
Mathilde is de vereniging die de opleiders in Utrecht vertegenwoordigt. Tijdens de terugkomdagen is er een gezamenlijke lunch voorafgaand aan de vergadering.

 

Leiden

Onlangs heeft een aantal Leidse opleiders het LHOP (Leidse Huisartsen Opleiders Platform) opgericht. Eens per 6 weken komen zij bij elkaar om onderling problemen/zaken van opleiders te bespreken. Vragen die niet binnen het MT team van de huisartsopleiding kunnen worden beantwoord, worden door de Leidse vertegenwoordiger van de LHOV ingebracht in het landelijk overleg. Het LHOP heeft als doel om haar opleiders 4 maal per jaar te informeren over waar zij mee bezig zijn, wat men van hen kan verwachten en te peilen wat er onder opleiders leeft.

LHOV laat je schitteren.