Skip to main content

    Duo-opleiders

    Duo-opleiderschap, het samen met een collega een aios opleiden, komt regelmatig voor. Blijkens de opleidersenquête 2015 heeft meer dan de helft van de respondenten in hun praktijksetting meer dan één erkende opleider. Het komt steeds vaker voor dat bijvoorbeeld twee in deeltijd werkende huisartsen samen een aios opleiden. Instituten gaan verschillend om met duo-opleiders. Officieel is steeds sprake van één hoofdopleider, die het aanspreekpunt is voor het instituut.

    De regelgeving kent alleen het begrip opleider, en sluit onvoldoende aan bij de praktijk van ‘duo-opleider’, ‘hoofdopleider met maatje’, ‘co-opleider’, e.d. Vraagstukken betreffen de minimale eisen voor registratie als huisarts en voor opleiderschap, eisen aan professionalisering, de begeleiding van duo-opleiders door instituten, de inrichting van opleidingspraktijken, honorering, e.d. De LHOV maakt zich er bij de RGS en Huisartsopleiding Nederland sterk voor dat meerdere opleiders rond één aios in de regelgeving en de uitvoeringspraktijk werkbaar is geregeld. Wij streven hierbij naar een gezamenlijke aanpak met de instituten.