lhov_web_header22_5.jpg

Bestuur

Het bestuur van de LHOV onderhoudt de contacten met hoofden en opleiderscoördinatoren van de instituten, met de LOVAH, LHV, SBOH, het NHG en andere organisaties. De bestuursleden zijn actief bij de Regionale Opleiders Verenigingen (ROV’s) en regionetwerken betrokken. 

 

Twee bestuursleden (Marco Heijkoop en Irvine Velberg, algemeen bestuursleden) vormen met twee leden van de LOVAH de Adviesraad van Huisartsopleiding Nederland. De Adviesraad adviseert de Raad van Eigenaren van Huisartsopleiding Nederland over opdrachten die deze aan de werkorganisatie verstrekt. Huisartsopleiding Nederland is een belangrijke partner om onze doelen te realiseren. Wij zijn medeverantwoordelijk voor het onderwijs dat aan de acht instituten wordt gegeven: het instituut, dat zijn wij, opleiders en staf.

 

Als je met ons contact wenst, stuur dan een e-mail naar secretariaat@lhov.nl. Bij specifieke vragen kun je aangeven welk bestuurslid je wilt spreken, onze aandachtsgebieden staan hieronder aangegeven.

  

jaap wynia

Jaap Wynia - voorzitter

Huisarts te Amsterdam

Huisartsopleider Amsterdam UMC locatie AMC

E-mail

Te benaderen voor algemene bestuurszaken en externe contacten, graag altijd meenemen in de cc. (voorzitter@lhov.nl) wanneer je een ander bestuurslid verkiest i.v.m. de aandachtsgebieden.

 

Bestuur H.Locht

Hein Locht - penningmeester

Huisarts te Eindhoven

Huisartsopleider Maastricht University

E-mail

Te benaderen voor organisatorische belangen rond het opleiden, het HDS fonds en voor onze jaarrekening en begroting.

 

marijke olthof

Marijke Olthof - secretaris

Huisarts te Roden

Huisartsopleider UMCG

Te benaderen voor congressen, evenementen en de communicatie met onze achterban.

 

 

Algemeen bestuurslid - vacature

 

 

 

 

irvine veldberg

Irvine Velberg - algemeen bestuurslid

Huisarts te Katwijk aan de Rijn

Huisartsopleider LUMC

Te benaderen over innovatie en kwaliteit van de opleiders, de kwaliteit van het onderwijs voor de aios (contact met de LOVAH), ideeën voor de Adviesraad bij Huisartsopleiding Nederland.

 

marco heijkoop 

Marco Heijkoop - algemeen bestuurslid

Huisarts te Nieuw-Beijerland

Huisartsopleider Erasmus MC

Te benaderen voor kwaliteit van onderwijs en de opleiders, ideeën voor de Adviesraad bij Huisartsopleiding Nederland.

 

linda franssen

Linda Franssen - algemeen bestuurslid

Huisarts te Zeist

Huisartsopleider UMC Utrecht

Te benaderen voor financiële belangen van opleiders en de website.

 

 

 
 

 

Statuten

pdfStatuten LHOV
 

De LHOV heeft acht regiovertegenwoordigers. Zij zijn actief in een Regionale Opleiders Vereniging (ROV) of netwerk en zijn voor het LHOV-bestuur een belangrijk aanspreekpunt voor onderwerpen en belangenbehartiging binnen ‘hun’ regio en instituut.

 

Jaarplan 2023

Bekijk en download hier het Jaarplan 2023.

 

Jaarverslag 2022

Bekijk en download hier het Jaarverslag 2022.

 

Regeling vacatiegelden

Voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de LHOV is het mogelijk dat de opleider in aanmerking komt voor een vergoeding van de LHOV (vacatiegeld). Bijvoorbeeld wanneer je namens de LHOV een vergadering voorbereidt en bijwoont. Of namens de LHOV deelneemt aan een activiteit, zoals een beurs. De vergoeding bedraagt € 85,-- per uur.

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor vacatiegeld, kun je de betreffende werkzaamheden van tevoren bij het bestuur aanmelden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar secretariaat@lhov.nl. Als er toestemming wordt verleend, ontvang je van het secretariaat een declaratieformulier. Het ingevulde declaratieformulier kun je indienen via een e-mail naar secretariaat@lhov.nl.

 

 

LHOV laat je schitteren.