header-vervolg-04.jpg

LHOV-congres 1 oktober 2021


Alle handen aan dek

Schrijf je nu in via deze link: https://excelcs.nl/event/lhov/#inschrijven

 

De kernwaarden van het huisartsvak zijn 'persoonlijke, integrale en continue zorg voor iedereen'. Deze waarden beschouwen we in Nederland bijna als mensenrecht. Het is dan ook van groot belang dat toekomstige huisartsen deze nieuw vastgestelde kernwaarden, met oog voor de verouderende doelgroep, toepassen in het bestaande generalistische zorgconcept. De nieuwe toegevoegde kernwaarde 'gezamenlijkheid' is daarvoor hard nodig. 

 

In de praktijk betekent dat namelijk een zorg waarin huisarts, wijkverpleegkundige, geriater/specialist ouderengeneeskunde en palliatief specialisten nauw samenwerken. Het gaat om zorg die proactief is in plaats van reactief, holistisch in plaats van reductionistisch, en waarin ook het psychische, sociale en zingevingsaspect volop aandacht krijgen. Zorg waarbij 'shared decision making' hoog in het vaandel staat. Zorg waarbij de kwaliteit van het resterend leven voorop staat.

 

Om inzicht te krijgen in de transities in de zorg en de uitdagingen voor de toekomstige huisarts, organiseert de LHOV op 1 oktober 2021 het congres 'Alle handen aan dek'. Gezien de gezamenlijkheid nodigen we behalve huisartsenopleiders ook specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten uit.

 

Met vriendelijke groet,

Jaap Schuurmans

Bestuurslid LHOV

 

Bekijk en download hier het programmaboekje

 

 


LHOV laat je schitteren.