Skip to main content

  Link naar HAweb

  Vanaf 2021 is het lidmaatschap van de LHOV gratis

  Vanaf 1 januari 2021 is het lidmaatschap van de LHOV gratis, opleiders zijn geen contributie meer verschuldigd. Vanaf die datum ontvangt de LHOV een subsidie van de SBOH.

  Huisartsopleiders die op 1 januari 2021 lid waren van de LHOV, blijven lid maar betalen geen contributie. Alle opleiders kunnen vanaf deze datum zonder kosten lid zijn of worden van de LHOV.

  Ledenadministratie via de administratie van de SBOH

  De LHOV zal voor de ledenadministratie gebruikmaken van de administratie van de SBOH. De LHOV zal de contactgegevens van de leden zoals die bekend zijn bij de SBOH gebruiken voor haar mailingen en nieuwsbrieven naar leden. De SBOH verstrekt deze contactgegevens aan de LHOV. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst tussen de LHOV en SBOH, waarin onder meer het zorgvuldig omgaan met privacy van opleiders is geregeld. Leden die bezwaar hebben tegen deze gegevensuitwisseling, kunnen dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@lhov.nl.

  (26 augustus 2021)