Skip to main content

  Link naar HAweb

  Nieuws

  Forfaitaire accreditatie opleiders

  De aangepaste forfaitaire accreditatieregeling opleiders staat nu op de website van Huisartsopleiding Nederland en is nu ook toepasbaar op gedeeld opleiderschap.
  Klik hier voor meer info.

  Toestemmingsverklaring voor video-opnames in de opleidingspraktijk en de huisartsenpost

  De toestemmingsverklaring voor video-opnames in de opleidingspraktijk en de huisartsenpost is vereenvoudigd.

  Kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg herijkt

  Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen duidelijk aan dat zij medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

  De juiste zorg bij de huisarts

  Niet in alle landen heeft de huisarts zo'n prominente rol als in Nederland. Wat is de rol van de Nederlandse huisarts, bijvoorbeeld waar het gaat om preventie, verzorging, opname? Het is de hoogste tijd dat we als huisarts heldere afspraken maken over wie wat doet. Opdat onze patiënten niet tussen wal en schip raken. De visie van Mirella Buurman, voorzitter LHOV, is gepubliceerd in Coincide (mei 2018). 

  Handtekening opleider voor dienstreizen aios vereist

  De opleider wordt gevraagd om een handtekening te zetten onder de aanvraag reiskostenvergoeding dienstreizen. Een aantal opleiders vindt dat problematisch. Wij hebben bij de SBOH nagevraagd en het blijkt een eis te zijn van de accountant, wettelijk vastgelegd. De boodschap is dus: het is niet anders!

  Uitslag opleidersenquête

  De LHOV hield een opleidersenquête over geen aios in de praktijk en de praktijkaccreditatie.

  Nieuwe opleidersvereniging

  Onlangs is er een nieuwe opleidersvereniging opgericht in Leiden: het LHOP.

  Vergoeding voor frictieleegstand

  Frictieleegstand – ongewild geen aios hebben maar wel kosten moeten maken – en een vergoeding daarvoor is al jaren een punt van discussie tussen de opleiders en de SBOH.