header-vervolg-02.jpg

4 december 2019. De LHOV is een samenwerkingsverband aangegaan met Artsportaal.

Lees in deze uitgave over:

- Erik Koelma nieuwe voorzitter LHOV

- Ontwikkelingen Huisartsopleiding Nederland

- Opleidersvergoeding: misvattingen in kostenonderzoek NZa

- Algemene Ledenvergadering 12 december 2019

- LHOV-congres 2 oktober 2020

Juni 2019. Tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van Huisartsopleiding Nederland in november 2018 is zowel het dagelijks als het algemeen bestuur opgestapt. Aangezien HON daarmee (be-)stuurloos dreigde te worden, is een overgangsbestuur geformeerd. Erik Koelma, algemeen bestuurslid LHOV, is voorzitter van het overgangsbestuur.

Lees in deze uitgave over:

- Stand van zaken Huisartsopleiding Nederland

- Vacature voorzitter LHOV

- Nieuw blog van Lia Fluit: Informeel leren: het is er al, dus benut het (beter)!

- Nieuw blog van Joost Zaat: Terminale paniek vermijden

De toestemmingsverklaring voor video-opnames in de opleidingspraktijk en de huisartsenpost is vereenvoudigd. (Juli 2019)

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen duidelijk aan dat zij medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

In het afgelopen jaar is er veel beroering geweest binnen Huisartsopleiding Nederland. Dat heeft zijn weerslag gehad op de LHOV.

De NPA geeft in een reactie over onze berichtgeving dat zij werkt aan een driejaarscyclus voor hercertificering van de praktijkaccreditering. Het lijkt erop dat de oproep van de LHOV en HRMO, gesteund door VPH en later de LHV, effect heeft.

De NPA loopt vertraging op bij aanpassing van het systeem en introduceert toch weer een jaarlijks ‘coachend gesprek’. De LHOV en Het Roer Moet Om (HRMO) achten dit onwenselijk. De afspraken zijn glashelder, en daar houden wij de NPA aan: 1. De accreditering wordt in frequentie teruggebracht naar 1 keer in de 3 jaar. En 2. De normen die de NPA hanteert, worden in gezamenlijkheid met accrediterende huisartsen beoordeeld op noodzaak, werkzaamheid en doelmatigheid volgens de Trechter van Verdunning.

Huisartsen staan sinds jaar en dag voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Maar de wereld staat niet stil. De beroepsgroep zelf verandert, er zijn grote ontwikkelingen elders in de zorg die invloed hebben op de huisartsenzorg, en de verwachtingen en behoeften van de samenleving veranderen. Hierdoor lijken de grenzen van het huisartsenvak te vervagen of te verschuiven. Het is daarom hoog tijd om te bekijken hoe we nu en in de nabije toekomst invulling geven aan onze kernwaarden en kerntaken.

Niet in alle landen heeft de huisarts zo'n prominente rol als in Nederland. Wat is de rol van de Nederlandse huisarts, bijvoorbeeld waar het gaat om preventie, verzorging, opname? Het is de hoogste tijd dat we als huisarts heldere afspraken maken over wie wat doet. Opdat onze patiënten niet tussen wal en schip raken.

De visie van Mirella Buurman, voorzitter LHOV, is gepubliceerd in Coincide (mei 2018). 

Opleiders, aios, assistenten, POH’s en andere relaties, bezoekers wisten de LHOV goed te vinden tijdens de Huisartsbeurs op 7 april in de Jaarbeurs in Utrecht. Een korte terugblik.

In 2018 zetten we onze missie voort. Lees in ons Jaarplan over opleidersbelangen, opleiderscurriculum, co-assistenten opleiders.

De opleider wordt gevraagd om een handtekening te zetten onder de aanvraag reiskostenvergoeding dienstreizen. Een aantal opleiders vindt dat problematisch. Wij hebben bij de SBOH nagevraagd en het blijkt een eis te zijn van de accountant, wettelijk vastgelegd. De boodschap is dus: het is niet anders!

Tip: vraag je aios om declarabele dienstreizen te clusteren en eens per kwartaal of jaar voor accordering van de vergoeding ervan bij jou aan te leveren.

Opleidersenquête over geen aios in de praktijk en de praktijkaccreditatie

Lees in deze uitgave over:

- De feestelijke lustrumviering

- Terugblik op het NHG-congres

- Opleidersenquete

- ALV van 30 november jl.

Het voorprogramma van het NHG-congres werd geopend door onze voorzitter Mirella Buurman. Omdat de LHOV haar 20-jarig bestaan viert, was het tijd voor een feestje!

Onlangs is er een nieuwe opleidersvereniging opgericht in Leiden: het LHOP.

In deze uitgave kunt u lezen over het NHG-congres met als voorprogramma een workshop 'omdenken' en over de ALV van 30 november a.s.

Op 12 en 13 oktober organiseert het Rabboud UMC het congres Hot Topics Urgent Care in Burgers'Zoo in Arnhem.

LHOV laat je schitteren.