header-vervolg-04.jpg

Op 30 november vindt de Algemene Ledenvergadering van de LHOV plaats. 

Op 12 en 13 oktober organiseert het Rabboud UMC het congres Hot Topics Urgent Care in Burgers'Zoo in Arnhem.

Frictieleegstand – ongewild geen aios hebben maar wel kosten moeten maken – en een vergoeding daarvoor is al jaren een punt van discussie tussen de opleiders en de SBOH.

Omdat de LHOV de acties van Het Roer Moet Om van harte steunt plaatsen we hierbij hun laatste nieuwsbrief waarin ook een oproep staat om te doneren.

In uitgave 4 van het LHV ledenblad 'De Dokter' geeft LHOV voorzitter Mirella Buurman samen met huisartsopleider Arjo van den Berg een interview over wat het opleiderschap vergt en wat een huisarts beweegt om opleider te zijn.

Algemene Leden Vergadering LHOV 11 mei 2017
Thema: Innovatie en zelfmanagement

Vandaag bestaat de LHOV 20 jaar. Wij willen u van harte feliciteren daarmee en bedanken voor uw steun.

Het komend jaar stimuleren we als LHOV huisartsopleiders om nog meer hun kennis en kunde op de instituten te delen, zodat innovaties snel beschikbaar komen voor de toekomstige generatie huisartsen. Ook de aios zelf, via de LOVAH, betrekken we hierbij. We voelen ons als opleiders verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding en willen dat op deze manier ook laten zien.

 

Mirella Buurman - voorzitter LHOV -

LHOV laat je schitteren.